Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Objavljamo zapisnike zborov in rezultate volitev matičnih sekcij

 

Objavljamo zapisnike zborov in rezultate volitev predstavnikov matičnih sekcij, ki so potekali v času od 22. do 25. novembra 2021.

ZAPISNIKI ZBOROV MATIČNIH SEKCIJ

Zapisnik zbora MSG in poročilo predsednika in priloga 3: Poročilo delovne skupine za razdružitev MSG iz IZS - Lea Aracki

Zapisnik zbora MSE

Zapisnik zbora MSS

Zapisnik zbora MST

Zapisnik zbora MSRG

Zapisnik zbora MSGeo

Na zapisnik lahko udeleženci zbora podate pripombe v roku osem dni od objave zapisnika na spletni strani zbornice. Naslovite jih na predsednika upravnega odbora matične sekcije in pošljete na sedež zbornice ali na e-naslov izs@izs.si .

 

REZULTATI VOLITEV PREDSTAVNIKOV MATIČNIH SEKCIJ

Zapisnik volitev MSG

Zapisnik volitev MSE

Zapisnik volitev MSS

Zapisnik volitev MST

Zapisnik volitev MSRG

Zapisnik volitev MSGeo

Opomba: Podpisani zapisniki volitev so shranjeni na IZS. 

Volitve so potekale elektronsko v času od 12. do 18. novembra 2021 in na zborih matičnih sekcij v času od 22. do 25. novembra 2021.

O pritožbah zoper rezultate volitev odloča upravni odbor zbornice. Pritožbo je treba vložiti najkasneje v osmih dneh od objave zapisnika na spletni strani zbornice.

Izvoljenim funkcionarjem zbornice prične mandat teči z dnem sklica nove skupščine, ki bo predvidoma v januarju 2022, saj je treba pred tem zaključiti s kandidacijskimi postopki za volitve predsednika zbornice ter nadzornega odbora in disciplinskih organov zbornice.

 

Vsem izvoljenim čestitamo in želimo kopico idej in veliko energije za njihovo udejanjenje!

 

Nazaj