Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Objavljamo zapisnik volitev predsednika skupščine zbornice, predsednika zbornice, članov nadzornega odbora in disciplinskih organov zbornice

 

Objavljamo zapisnik volitev predsednika skupščine zbornice, predsednika zbornice, članov nadzornega odbora in disciplinskih organov zbornice. Volitve so potekale na 49. seji skupščine IZS dne 20.1.2022. Vodila jih je volilna komisija v sestavi predsednik dr. Janez Petek, člana Peter Kaube in Rok Avsec, ob sodelovanju odvetnika Jerneja Kosa.

Zapisnik je objavljen tukaj.

O pritožbah zoper odločitve volilne komisije in rezultate volitev odloča upravni odbor zbornice. Pritožbo je treba vložiti najkasneje v osmih dneh od objave zapisnika 49. seje skupščine na spletnih straneh zbornice, torej od danes.

Opomba: Podpisan zapisnik volitev in zapisniki glasovanj za posamezne funkcije, so shranjeni na IZS. 

Vsem izvoljenim čestitamo in želimo kopico idej in veliko energije za njihovo udejanjenje!

Nazaj