Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Objavljamo razpis volitev predsednika zbornice, nadzornega odbora in disciplinskih organov zbornice

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Statuta IZS je predsednik Volilne komisije IZS dne 5.10.2021 izdal sklepe o razpisu volitev:

- predsednika zbornice,

- nadzornega odbora zbornice in

- disciplinskih organov zbornice.

Rok za oddajo kandidatur za razpisane funkcije prične teči dne 9.10.2021 in se izteče dne 8.11.2021.

 

Kandidati za člana nadzornega odbora ali disciplinski organ lahko vlagajo kandidature sami s podporo ali na predlog treh članov iste matične sekcije, lahko pa jih predlaga tudi upravni odbor matične sekcije, katere član je kandidat, s sklepom. Predlagani kandidati morajo soglašati s kandidaturo.

Kandidati za predsednika zbornice lahko vlagajo kandidature sami s podporo ali na predlog petnajstih članov zbornice, lahko pa jih predlaga tudi upravni odbor zbornice ali upravni odbor matične sekcije, s sklepom. Predlagani kandidati morajo soglašati s kandidaturo.

V pomoč pri pripravi kandidatur smo pripravili obrazce, ki pa so neobvezni za uporabo.

Volitve bodo potekale predvidoma v decembru in sicer na redni seji skupščine zbornice.

Mandat traja štiri leta in se prične z dnem konstitutivne seje novega sklica skupščine IZS.

Vljudno vas vabimo k vložitvi kandidatur.

 
Razpis volitev predsednika zbornice
 
Razpis volitev nadzornega odbora zbornice
 
Razpis volitev disciplinskih organov zbornice
 
Obrazec 1
 
Obrazec 2.1
 
Obrazec 2.2
 
Obrazec 3.1
 
Obrazec 3.2
 
Obrazec 4

 

Pojasnilo:

Obrazec 1 je namenjen vložitvi pisne kandidature za člana nadzornega odbora in disciplinskih organov na predlog treh članov iste MS.
Obrazca 2.1 in 2.2 sta izpeljanka prve variante, ko kandidaturo podpirajo trije člani iste MS; kandidaturo podpiše kandidat, priložene so tri ločene podpore kandidaturi.
Obrazec 2.2 je lahko tudi priloga obrazcu 1.
Obrazca 3.1 in 3.2 sta namenjena vložitvi kandidature za predsednika zbornice s podporo 15. članov zbornice; kandidaturo podpiše kandidat, priloženo je 15 podpor kandidaturi.
Obrazec 4 je namenjen vložitvi kandidature s sklepom UO IZS ali UO MS, pri čemer pa je istočasno potrebno še soglasje kandidata h kandidaturi.
 

 

Nazaj