Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Objavljamo razpis volitev članov skupščine IZS in UO MS

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Statuta IZS je predsednik Volilne komisije IZS dne 1.9.2021 izdal sklepa o razpisu volitev:

- predsednika in članov upravnih odborov matičnih sekcij in

- članov skupščine IZS.

Rok za oddajo kandidatur za razpisane funkcije prične teči dne 2.9.2021 in se izteče dne 1.10.2021.

Kandidati lahko vlagajo kandidature sami s podporo ali na predlog treh članov iste matične sekcije, lahko pa jih predlaga tudi upravni odbor matične sekcije, katere član je kandidat, s sklepom. Predlagani kandidati morajo soglašati s kandidaturo.

V pomoč pri pripravi kandidatur smo pripravili obrazce, ki pa so neobvezni za uporabo.
Volitve bodo potekale predvidoma v začetku novembra in sicer na način, ki so ga skladno z 19. točko 59. člena Statuta IZS določili upravni odbori matičnih sekcij s sklepom (na zboru, elektronsko oziroma na zboru in elektronsko).
Mandat traja štiri leta in se prične z dnem konstitutivne seje novega sklica skupščine IZS.
Razpis volitev za predsednika IZS, nadzorni odbor IZS in disciplinske organe IZS bo objavljen predvidoma v sredini oktobra.
Vljudno vas vabimo k vložitvi kandidatur.

Razpis volitev predsednika in članov upravnih odborov matičnih sekcij

Razpis volitev članov skupščine IZS

Obrazec 1

Obrazec 2.1

Obrazec 2.2

Obrazec 3

Pojasnilo:
Obrazec 1 je namenjen vložitvi pisne kandidature na predlog treh članov iste MS.
Obrazca 2.1 in 2.2 sta izpeljanka prve variante, ko kandidaturo podpirajo trije člani iste MS; kandidaturo podpiše kandidat, priložene so tri ločene podpore kandidaturi.
Obrazec 2.2 je lahko tudi priloga obrazcu 1.
Obrazec 3 je namenjen vložitvi kandidature s sklepom UO MS, pri čemer pa je istočasno potrebno še soglasje kandidata h kandidaturi.

 

Nazaj