Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Objavljamo Pravila stroke – Zvezek 0 – Splošna določila

 

Pravila stroke so splošni akt, ki bi ga v skladu z 29. členom Gradbenega zakona morali v soglasju z ministrom predpisati IZS in Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) in ga objaviti na svoji spletni strani. Februarja 2019 sta obe zbornici na MOP že poslali medsebojno usklajeno verzijo Pravil stroke – Zvezek 0. Do decembra 2020 s strani MOP nismo prejeli niti soglasja, niti zavrnitve, niti pripomb. ZAPS je zato prilagojena Pravila stroke za svoje člane že objavila na svoji spletni strani kot interna pravila. Glede na potrebe naših članov, ki zahtevajo, da se to kaotično stanje brez pravil končno uredi, ter glede na to, da na odgovor MOP čakamo že predolgo, smo se tudi na IZS odločili, da postopamo enako. Da torej Pravila stroke prilagodimo, aktualiziramo in jih predvsem za potrebe svojih članov objavimo na svoji spletni strani. Obstoječe stanje brez kakršnihkoli pravil je namreč nevzdržno, kar članom in celotni družbi na splošno povzroča nepotrebno škodo in spore.

Pravila določajo vrsto, vsebino, nivo obdelave, obliko ter način izdelave tiste projektne dokumentacije in ostale dokumentacije, ki se izdeluje v procesu gradenj in ni opredeljena s Pravilnikom. Določajo tudi obveznost izdelave posameznih vrst dokumentacije in njene podrobnejše vsebine glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter tudi druge arhitekturne in inženirske storitve v življenjskem ciklu objekta, ki jih poleg projektiranja opravljajo pooblaščeni arhitekti in inženirji. Pravila so namenjena tudi investitorjem, da bodo lahko v svojih projektnih nalogah in pogodbah pravilno definirali potrebne storitve in vsebino posamezne vrste projektne dokumentacije. Pravila ne nadomeščajo in ne razlagajo Pravilnika, povzemajo pa njegova bistvena določila in terminologijo. Praviloma se bodo ažurirala enkrat letno in so odraz dobre inženirske prakse, ki sledi razvoju tehničnega znanja in razpoložljivih tehnologij.

Pravila stroke – Zvezek 0 je objavljen tukaj.

Že v pripravi sta tudi Zvezka 1 in 2 Pravil stroke. Zvezek 1 bo obravnaval podrobnejše vsebine za stavbe, zvezek 2 pa za nekatere gradbeno inženirske objekte.

Nazaj