Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Objavljamo odgovor MOP glede neskladnosti PURES-2 s TSG-1-004

 

Skladno s sprejetim sklepom UO MSS št. 9.2/2.6.2021, objavljamo odgovor MOP na postavljeno vprašanje PI Sama Štruklja o ugotovljeni neskladnosti opredelitve kondicionirane prostornine Ve v pravilniku in tehnični smernici s kratkim komentarjem.

PI Samo Štrukelj je v vprašanju izpostavil ugotovitev, da TSG-1-004 v prvem odstavku oddelka 9.2.4 določa Ve kot bruto kondicionirano prostornino stavbe, PURES 2010 pa v točki 3 člena 4. isto Ve pri faktorju oblike fo opredeljuje kot neto prostornino.

Iz odgovora MOP izhaja tehnično pojasnilo, da je potrebno pri faktorju oblike upoštevati, da je Ve bruto, ne neto prostornina kondicioniranega dela stavbe.

Komentar:

V odgovoru je MOP spregledal, da PURES ne opredeljuje Ve samo pri podajanju faktorja oblike, ampak izrecno tudi v 12. točki 4. člena, kjer je napisano, da je kondicionirana prostornina stavbe z oznako Ve in enoto m3 neto prostornina stavbe, ki jo obdaja površina toplotnega ovoja stavbe. Ker so skoraj vse mejne vrednosti učinkovite rabe energije v PURES predpisane z vključevanjem faktorja oblike, razlike ob uporabi bruto oziroma neto vrednosti prostornine v precejšnji meri vplivajo na projektantski izbor tehničnih rešitev, vplivajo pa tudi na stroške - najprej na investitorjeve začetne, nato še na uporabnikove obratovalne stroške, kar ima lahko za projektanta tudi pravne posledice.

MOP dejansko spremembo opredelitve kondicionirane prostornine v pravilniku iz neto v bruto poda samo kot tehnično pojasnilo, in to omejeno celo samo na posameznika, ki je vprašanje izpostavil. Seveda je to nesprejemljivo. Pojasnilo je namreč izrecno v nasprotju z zapisano opredelitvijo kondicionirane prostornine stavbe Ve v pravilniku, zato je nujno, da MOP izda popravek pravilnika, s katerim bodo seznanjeni prav vsi uporabniki.

Iz pojasnila MOP izhaja še napaka pri navedbi samega standarda, na katerega se sklicuje (SIST EN 13789). Navedeni standard obravnava industrijske litoželezne ventile, SIST EN ISO 13789 pa je tisti, ki je dejansko naveden v PURES. Razlika med področjema vsebinske obravnave enega in drugega je ogromna.

Novico je pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.

 

Nazaj