Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

O skupnem evropskem okviru usposabljanja za pooblaščene gradbene inženirje smo se pogovarjali s predsednikom ECEC


V sredo 18. oktobra se je predsednik zbornice mag. Črtomir Remec v Ljubljani sestal s predsednikom Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC) Klausom Thürriedlom. Tema sestanka je bilo stališče IZS do predloga evropskega okvira usposabljanja za pooblaščene gradbene inženirje, ki ga je pripravil ECEC in na katerega ima IZS več pripomb. Te si lahko preberete v dokumentu, ki je objavljen tukaj

Evropski okvir usposabljanja za pooblaščene gradbene inženirje pomeni določitev minimalnega obsega znanja, veščin in splošnih ter posebnih kompetenc gradbenih inženirjev držav članic EU, potrebnih za opravljanje poklica pooblaščeni gradbeni inženir, na podlagi katerega bi Evropska komisija sprejela delegirat akt, posledica le tega pa bi bil seznam izobraževalnih ustanov, katerih diplomanti izpolnjujejo pogoje okvira. S tem bi bilo diplomantom teh izobraževalnih ustanov omogočeno lažje opravljanje inženirskih storitev v državah članicah EU; namesto po splošnih pogojih priznavanja poklicnih kvalifikacij v državah, kjer je poklic pooblaščeni inženir reguliran, bi bili namreč obravnavani po postopku avtomatskega priznavanja poklicnih kvalifikacij, ki je enostavnejši. V pojasnilo naj navedemo, da se arhitekte že vsa leta od sprejema direktive obravnava po avtomatskem sistemu.

Po predlogu je okvir pripravljen tako, da kompetence gradbenega inženirja obsegajo projektiranje, nadzor in izdelavo strokovnih mnenj za vse stavbe in gradbeno inženirske objekte (konstrukcije in geotehnika), infrastrukturo (ceste, mostovi, predori, kanali, pristanišča, pregrade, železnice, letališča), oskrbo s pitno vodo, kanalizacijo in obdelavo odpadne vode, dreniranje in namakanje, čistilne naprave in odlagališča. Ob tem naj pojasnimo, da večina držav članic EU, v katerih je poklic pooblaščeni gradbeni inženir reguliran, nima reguliranega vodenja del oziroma vodenja gradnje, zato ta inženirska storitev ni zajeta v predlogu.

Na sestanku je prišlo do zbližanja nekaterih stališč. Med drugim nas je g. Thürriedl obvestil, da Evropska komisija ne soglaša s predlogom, da bi v okvir vključi tudi inženirje z diplomami univerz in visokih šol, katerih študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk, čemur je nasprotovala tudi IZS. Po končnem predlogu ECEC naj bi bilo torej za avtomatično prehajanje potrebnih 300 kreditnih točk. Naša zbornica vztraja, da je predlagan zapis minimalnega obsega znanja, veščin in kompetenc gradbenih inženirjev preveč splošen, in da ga je treba nadgraditi s podrobnejšimi, bolj poglobljenimi opisi. Obljubljeno nam je bilo, da bodo našo pripombo vzeli v obzir. Izpostavili smo potrebo po znanju, veščinah in kompetencah s področja potresnega inženirstva, kar je za našo državo zelo pomembno. Na to ECEC trenutno še nima rešitve. Opozorili smo na nerešen problem o tem, kdo bo ugotavljal, ali posamezni študijski programi izpolnjujejo pogoje minimalnega obsega znanja, veščin in kompetenc. ECEC naj bi se na to temo v kratkem sestal z eno od priznanih evropskih inštitucij, ki izvaja evalvacije študijskih programov.

Vezano na pripravo končnega predloga ECEC bo 6. novembra na Dunaju potekal sestanek predsednikov inženirskih zbornic vseh članic ECEC.

Po vzoru evropskega okvira usposabljanja za pooblaščene gradbene inženirje naj bi ECEC v nadaljevanju pripravila še predloge za pooblaščene inženirje drugih strok.

Nazaj