Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Prevedeni obrazci Dokazovanja skladnosti s standardom Ashrae 90.1-2016, poglavji 6 in 7

 

Koncem lanskega leta je MSS posodobila in razširila prevod za področje strojništva ključnih delov ASHRAE standarda 90.1-2016, ki nosi naslov Energijski standard za stavbe, razen za nižje stanovanjske (objavljen je tukaj).

Kot že večkrat izpostavljeno, lahko projektant sistemov gretja, prezračevanja in obdelave zraka (HVAC) ter priprave potrošne tople vode (PTV) močno vpliva na porabo energije v stavbi in z njo povezane stroške. Pri tem energijsko izkoriščen sistem ni zgolj in/ali nujno tisti, ki uporablja opremo z visokim energijskim izkoristkom. Namesto te bo celostna zasnova posameznega sistema, pravilno stavljenje v delovanje in nato vzdrževanje tisto, ki bo določilo splošno energijsko izkoriščenost sistema in posledično višino računov za porabljeno energijo stavbe. To še kako potrjuje in izkazuje dejstvo, da dejansko izmerjena poraba toplotne energije za gretje in pripravo PTV v novih slovenskih stavbah neredko predstavlja večkratnik računske vrednosti iz Elaborata URE in rEI.

V namen prvega koraka, to je preverjanja tehnične rešitve glede doseganja z energijo povezanih zahtev standarda v fazi projektiranja, so sedaj na razpolago prevedeni in urejeni obrazci dokazovanja skladnosti z navodili za izpolnjevanje in nekaj računskih primerov in sicer:

Obrazci dokazovanja skladnosti: Sistemi gretja, prezračevanja in obdelave zraka (HVAC) - objavljeno tukaj

Obrazci dokazovanja skladnosti: Sistemi gretja potrošne tople vode (PTV) - objavljeno tukaj

Obrazci dokazovanja skladnosti: Računski primeri preverjanja skladnosti za HVAC sisteme (oddelek 6.5.3.1) in sisteme PTV (oddelek 7.5.1) z dodatkom - objavljeno tukaj

Uporaba prevedenih delov standarda pri projektiranju v RS ni obvezna, tako tudi ni obvezno dokazovanje doseganja skladnosti, vendar lahko uporabo teh zahteva projektna naloga. V tem primeru sme zahtevati dokazovanje s strani investitorja določen strokovnjak, preglednik, praviloma projektantov vrstnik (peer reviewer). Odločitev za uporabo prevedenih delov standarda je lahko tudi povsem prosta, kadar želi projektant zgolj slediti zahtevam mednarodno uveljavljenega pravila stroke. Ne glede na razlog, obrazci so v pomoč že na samem začetku projektiranja, saj so na nekaj straneh povzeto predstavljene vse zahteve standarda. In je v standardu zgolj še potrebno iskati posamezne podrobnosti glede razlag in izjem.

Brez dvoma primoranost ali prosta odločitev po upoštevanju standarda za projektanta, kot tudi morebitnega preglednika, predstavlja izstop iz območja udobja, ki ga sicer nudita PURES in TSG-1-004. Poznavanje zgolj omejenega števila z energijo povezanih pravil na področju strojništva, namensko poenostavljenih zaradi zmožnosti njihove uporabe tudi s strani arhitektov in gradbenih fizikov za potrebe izdelave Elaboratov URE, ne zadošča več, zato z uporabo standarda za inženirja nastopi negotovost, ki zahteva učenje. Učenje, katerega ZAID imenuje stalno strokovno usposabljanje, ki inženirja ob zaključku prestavi v območje strokovnega napredovanja.

Združenje ASHRAE je standard 90.1 umestilo v program neprestanega posodabljanja, zato se spreminja in dopolnjuje tudi večkrat v letu, na vsake tri leta pa je izdan čistopis. Neprestano posodabljanje ASHRAE standarda inženirja, ki tega uporablja, potiska v nujnost neprestanega učenja, za katerega slovenski pooblaščen inženir, ki uporablja samo predpisana PURES in TSG v namen dokazovanja bistvenih zahtev, nima potrebe. Za slovenskega pooblaščenega inženirja, delujočega na področju prezračevanja in kakovosti notranjega zraka, je stanje glede (ne)potrebnega strokovnega izobraževanja še udobnejše, saj je tozadevni slovenski pravilnik brez spremembe že vse od leta 2002. Zato tudi ne preseneča stališče nekaterih naših članov, da je zahteva po obveznem neprestanem izobraževanju in posledičnem letnem zbiranju kreditnih točk nesmiselna. Ob omejitvi na dokazovanje bistvenih zahtev samo skozi zahteve slovenskih pravilnikov in v njih navedenih standardov je takšnemu razmišljanju težko oporekati. V ta namen preprosto primerjaj zahtevan obseg dokazovanja celotne 6. bistvene zahteve po slovenskem pravilniku (tukaj) s potrebnimi po ASHRAE standardu samo za področje strojništva!

Za zagotavljanje udobja slovenskim inženirjem (ne samo s področja strojništva) sta v precejšnji meri zaslužni obe ministrstvi, sicer zadolženi za energijo v stavbah, ki vztrajata pri uporabi slovenskih pravil in metodologij, ne obvezni uporabi mednarodno uveljavljenih. Pri tem je poudarek na »mednarodno uveljavljenih« in ne na »mednarodnih novih«, ki na vsakih nekaj let nadomestijo opuščene. Kot se potrjuje, ministrstvi tudi vztrajata pri pripravi posodobitev tozadevnih pravilnikov in tehničnih smernic brez vključevanja IZS kot posvetovalnega organa po ZAID, saj tozadevnega povabila IZS že par let ni prejela nikakršnega. Seveda obstaja tudi druga možnost, da ministrstvi posodobitev pravil na področju energije v stavbah in tudi na področju prezračevanja za zagotavljanje kakovosti notranjega zraka ne pripravljata, saj naj bi uporabnikom, slovenskim strokovnjakom, delujočih na teh področjih, obstoječa pravila ustrezala in zadoščala. Vsekakor jim zagotavljajo ohranjanja stanja biti v področju udobja. Katerega pa večina strokovnjakov izven Slovenije dejansko ne pozna. Vsaj ne za časovna obdobja 10 ali celo 20 let.

Na tem mestu velja opozoriti naslednje. Vsak inženir se mora zavedati, da je biti v območju udobja enako zatakniti se v živem pesku, ki za posameznika pomeni položno strokovno rast, nedosegljivost zastavljenih ciljev, pomanjkanje idej in vedno veliko izgovorov po nezmožnosti uveljavitve sprememb. Kar se ne nazadnje izkazuje tudi skozi projektiranje številnih večjih stavb pri nas, ki svojo »energijsko učinkovitost« izkazujejo samo računsko na papirju, katero dejansko izmerjena letna poraba večinoma povsem ovrže! Kot tudi v skorajda eni in edini uporabljeni tehnični rešitvi s področja strojništva za poslovne stavbe vseh vrst: ventilatorski konvektorji za gretje in hlajenje ter prezračevalna naprava s 100% zunanjim zrakom z nespremenljivo pretočno količino in temperaturo dovoda.

Za konec. Vezano na izpostavljeni prevod delov energijskega standarda ASHRAE 90.1 in dokazovanje izpolnjevanja njegovih zahtev je za 28. oktober 2021 napovedano strokovno izobraževanje. Prijavite se lahko tukaj.

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.

 

Nazaj