Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Novica MSE: Sprejem standarda SIST EN ISO 52120-1:2022

 

Spoštovani člani Matične sekcije elektroinženirjev,

na pobudo nekaj članov MSE in po sklepu UO MSE vas seznanjamo, da je v lanskem letu sprejet nov standard iz področja upravljanja stavb SIST EN ISO 52120-1:2022: Energy performance of buildings - Contribution of building automation, controls and building management - Part 1: General framework and procedures (ISO 52120-1:2021, Corrected version 2022-09)

Povzetek:

Standard SIST EN ISO 52120-1:2022 je dejansko postal obvezen skozi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22).

Tehnična smernica TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb, ki jo predpisuje Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, glede avtomatizacije in nadzora tehničnih stavbnih sistemov (TSS) zahteva uporabo tabele B.1 iz standarda SIST EN 15232-1:2018 – Energijske lastnosti stavb - 1. del: Vpliv avtomatizacije, regulacije in upravljanja stavb - Moduli M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Navedeni standard SIST EN 15232-1: 2018 je bil nadomeščen s standardom SIST EN ISO 52120-1:2022 Energijske lastnosti stavb - Vpliv avtomatizacije, regulacije in upravljanja stavb - 1. del: Splošni okvir in postopki (ISO 52120-1:2021, popravljena različica 2022-09).

V projektni in tehnični dokumentaciji je tako potrebno upoštevati sklicevanje na novi standard SIST EN ISO 52120-1:2022.

SIST EN 15232-1:2018 je bil temeljni standard pri ocenjevanju prispevka BACS (BMS) k energetski učinkovitosti stavb, ki se uporablja v gradbenih predpisih in smernicah na evropski in nacionalni ravni. Kot tak je bil del standardov energetske učinkovitosti stavb.

Vsebina standarda:

 • seznam relevantnih funkcij avtomatizacije v zgradbah,
 • razredi učinkovitosti z vidika avtomatizacije (A, B, C in D - razredi se razlikujejo glede na stanovanjske in nestanovanjske stavbe; v novih stavbah mora biti predviden nivo avtomatizacije vsaj razreda B),
 • minimalne zahteve funkcij avtomatizacije zgradb,
 • metode za izračun privarčevane energije.

Glavne razlike med SIST EN ISO 52120-1:2022 in SIST EN 15232-1:2018:

 • opis nadzornih funkcij v tabeli 4 v standardu SIST EN 15232-1:2018 je v standardu SIST EN ISO 52120-1:2022 v tabeli 5,
 • nove funkcije hidravličnega uravnoteženja za distribucijo ogrevanja in hlajenja so bile dodane kot funkciji 1.4a oziroma 3.4a,
 • nova 4.1.3 Funkcija za nadzor pretoka dovodnega zraka na nivoju prostora glede potrebe po kakovosti zraka (merjenje CO2, VOC itd.),
 • funkciji za nadzor osvetlitve 5.1.2 in 5.1.3 sta bili poenostavljeni, tako da ne določata več najdaljšega odzivnega časa po zasedenosti ali stopnje zatemnitve,
 • izboljšana funkcija nadzora nivoja svetlobe 5.2.3 za zatemnitev in popoln izklop svetilk, ne samo, ko je na voljo dnevna svetloba, ampak tudi, ko je uporabljen nadzor nivoja svetlobe na podlagi "scene",
 • spremembe razredov za nekatere funkcije pod 1.10, 4.1, 4.4, 5.1 in 5.2,
 • tabela 7 vsebuje posodobljene referenčne standarde EPB (Evropske smernica za energetsko učinkovitost stavb), ki upoštevajo nadzorne funkcije opredeljene v tabeli 5,
 • priloga B: "Minimalne zahteve za tip funkcije BAC (avtomatizacija in nadzor TSS)" je zdaj normativna in ni več samo informativna,
 • priloga E: Uporaba BAC za EnMS (sistem upravljanja z energijo), določeno v ISO 50001, ima znatne spremembe zaradi posodobitve ISO 50001, objavljene leta 2018.

Novi standard SIST EN ISO 52120-1:2022 je tako namenjen:

 • lastnikom stavb in projektantom pri definiranju funkcij, ki jih je potrebno izvajati za določeno novogradnjo ali obnovo obstoječe stavbe,
 • javnim organom pri opredeljevanju minimalnih zahtev za funkcije BACS (BMS) in TBM (CNS) za nove stavbe, kot tudi za prenovo,
 • javnim organom pri opredeljevanju inšpekcijskih postopkov tehničnih sistemov ter inšpektorjem, ki preverjajo ali je raven izvedenih funkcij BACS (BMS) in TBM (CNS) ustrezna,
 • javnim organom pri opredeljevanju računskih metod, ki upoštevajo vpliv funkcij BACS (BMS) in TBM (CNS) na energetsko učinkovitost stavb, razvijalcem programske opreme, ki izvajajo te metode ter izvajalcem, ki jo uporabljajo,
 • upravnikom stavb in revizorjem pri preverjanju vpliva vseh funkcij BACS (BMS) in TBM (CNS) pri ocenjevanju energetske učinkovitosti stavbe,
 • proizvajalcem in sistemskim integratorjem pri zagotavljanju optimalnih izdelkov in rešitev za visoko zmogljive zgradbe. 

 

Novico pripravil: mag. Andrej Korak, univ.dipl.gosp.inž.

Predsednik UO MSE: mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.

 

Nazaj