Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Novi PURES-3 in TSG-1-004:2022

 

Obveščamo vas, da je sprejet nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, objavljen je v Uradnem listu RS, št. 70/22, začetek veljavnosti je 5.6.2022.
https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022070.pdf

Sprejeta je tudi nova pripadajoča tehnična smernica TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah, ki je objavljena na spletni strani "MOP graditev".
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/TSG-1-004_2022_ure.pdf

 

Nazaj