Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Novi Gradbeni zakon odpravil anomalije glede pravic vodij del

Novi Gradbeni zakon (GZ-1), ki je začel veljati 31. decembra 2021, uporabljati pa se ga začne 1. junija letos, je odpravil anomalije glede pravic vodij del, ki so opravili strokovni izpit po ZGO-1. Prav naša zbornica si jemlje zasluge za odpravo teh anomalij, saj smo Ministrstvo za okolje in prostor opozorili na nedoslednosti v Gradbenem zakonu, sprejetem leta 2017 (GZ), mu predlagali konkretne rešitve ter se zanje aktivno zavzemali.

Po 1. juniju 2022 bodo tako lahko vodje del za manj zahtevne objekte z višješolsko izobrazbo, opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del v skladu z ZGO-1, ki so bili na dan začetka uporabe GZ (t.j. 1. junija2018) vpisani v imenik vodij del in imajo najmanj deset let delovnih izkušnjah pri gradnjah, pri čemer lahko izpolnijo pogoj desetih let delovnih izkušenj pri gradnjah še tudi v treh letih po začetku uporabe GZ-1 (t.j. do 31. maja 2025), pridobili pooblastilo za zahtevne objekte.

Gradbeni zakon (GZ) namreč ni predvidel okoliščin, do katerih je prišlo v praksi, ko so posamezniki na dan pred začetkom uporabe GZ lahko nastopali kot odgovorni vodje del za manj zahtevne objekte in bi si samo po pridobitvi dodatnih treh let delovnih izkušenj pri gradnjah skladno z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1 lahko pridobili pooblastilo za zahtevne objekte in se vpisali v imenik pooblaščenih inženirjev kot odgovorni vodje del za zahtevne objekte.

Poleg tega si bodo lahko pravico do poklicnega naziva vodja del po 1. juniju 2022 pridobili tudi posamezniki z višješolsko strokovno izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri ter opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del v skladu z ZGO-1 in najmanj desetimi leti delovnih izkušenj, pri čemer bodo posamezniki z višješolsko izobrazbo dobili pooblastilo za zahtevne objekte, posamezniki s srednješolsko izobrazbo pa za manj zahtevne objekte.

Tudi v tem primeru GZ namreč ni predvidel okoliščin, ko so posamezniki na dan pred začetkom uporabe GZ (t.j. 1. junija 2018) izpolnjevali vse pogoje za vpis v imenik IZS kot odgovorni vodje del, vendar so vloge za vpis oddali po tem datumu, zaradi česar niso izpolnjevali pogojev za vpis po prehodnih določbah GZ (drugi odstavek 120. člena GZ). Nekateri od teh posameznikov so strokovni izpit naredili šele na majskem izpitnem roku, ki je potekal od 28. do 30. maja 2018 oziroma v primeru popravnega izpita celo kasneje. Navedeni posamezniki bi se po ZGO-1 lahko vpisali v imenik in si pridobili pooblastilo odgovorni vodja del, po GZ pa to ni bilo mogoče.

Nazaj