Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Naravno in mehansko prezračevanje

 

Generalnemu direktorju Direktorata za prostor, graditev in stanovanja g. Georgi Bangievu smo poslali dopis, ki je objavljen tukaj in v katerem ga prosimo za potrditev, da projektantom za sedaj ni potrebno izpolniti tistih kazalnikov energijske učinkovitosti stavb, ki izhajajo iz sistema prezračevanja, če so se skladno z GZ-1 odločili za uporabo naravnega prezračevanja ob doseganju predpisane kakovosti zraka! Kot tudi, da nemudoma pristopijo k tozadevni spremembi GZ-1. Kot je znano, je ta način prezračevanja v gradbenem zakonu predpisan kot potreben uporabe ravno iz razloga doseganja šeste bistvene zahteve -  »varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije«. Da temu ni tako, in z naravnim prezračevanjem ni mogoče doseči cilja gradnje samo še sNES, se dobro zavedajo tudi v Sektorju za sistem prostora in graditve, saj zapisanega s tem v zvezi v PURES 2 (Če ni mogoče izvesti naravnega prezračevanja za doseganje kakovosti zraka v prostorih v skladu s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, se sme projektirati in izvesti sistem hibridnega ali mehanskega prezračevanja.) niso prenesli tudi v PURES 3. V slednjem, še posebej v pripadajoči tehnični smernici, na vse načine dokazujejo, da je zapisano v gradbenem zakonu napačno. Kot tudi, da je bilo napačno tudi s tem v zvezi zapisano v PURES 2. Vendar vsi dobro vemo, da se zapisanega v zakonu ne more popravljati s pravilnikom.

 

Nazaj