Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Nadzorniki v 23ih primerih gradnje ne bi smeli dopustiti


Gradbeni inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor so letos izvedli akcijo nadzorov objektov v gradnji na območjih, ki jih nadzirajo. Preverjali so, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. Uvedli so 75 upravnih inšpekcijskih postopkov in šest prekrškovnih postopkov, znotraj katerih so opravili 127 rednih inšpekcijskih pregledov.

V 45 zadevah, v katerih so že odločili, je bila več kot polovica nedovoljenih objektov.

Gradbeni inšpektorji so v sklopu akcije doslej ugotovili 23 nedovoljenih objektov in sicer:

  • 20 nelegalnih objektov, za katere so odredili ustavitev gradenj ter določili rok za njihovo odstranitev in
  • 3 neskladne objekte, za katere so inšpektorji odredili ustavitev gradnje, dokler investitor ne pridobi ustreznega gradbenega dovoljenja.

Ugotovili so tudi eno uporabo objekta brez uporabnega dovoljenja. Gradbeni inšpektor je z odločbo odredil rok za prenehanje njegove uporabe.

4 odločbe so bile izdane investitorjem zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri sami gradnji. Šlo je za neoznačitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, neograditev in nezavarovanje gradbišča pred začetkom del v skladu z načrtom organizacije ureditve gradbišča.

Vir: Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, novica z dne 24.5.2023

Nazaj