Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

MST je izdala dopolnjeno verzijo Priročnika o načrtovanju požarne varnosti


Po desetih letih je MST izdala dopolnjeno izdajo Priročnika o načrtovanju požarne varnosti. Z njim želimo dati odgovornim projektantom arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih instalacij ter nenazadnje tudi bodočim odgovornim projektantom požarne varnosti vsaj osnovne napotke in osnovna znanja s področja požara. Ne glede na svojo obsežnost je po mnenju avtorjev, mag. Aleša Glavnika in dr. Aleša Juga, še zmeraj preskromen, saj se tudi na vseh teh straneh ni dalo povedati vsega, kar na tem področju manjka.

Na področju požarnega varstva v Sloveniji ni zaslediti veliko literature, prisotnih je le nekaj strokovnih člankov s tega področja, ki pa še niso bili nikjer povezani v smiselno celoto. Ker naša zakonodaja dopušča, da se pri načrtovanju požarne varnosti uporablja večina tujih smernic, je na tem področju že več desetletij precejšnja zmeda. Le malokdo, če sploh kdo, ima od tuje države na voljo vse smernice in predpise ter jih poleg tega tudi še razume in zna v obliki projektnih rešitev prenesti v prakso. Tako zasledimo tudi razna navodila zakonodajalca, da morajo biti načrti požarne varnosti kratki in jedrnati, na drugi strani pa morajo iz teh dokumentov izhajati dokazi o upoštevanju 2. bistvene zahteve na področju graditve – to je požarne varnosti. Istočasno pa morajo iz teh dokumentov izhajati navodila za izdelavo projektnih rešitev za vsa področja graditve (arhitekturni, gradbeni, elektro, strojni in tehnološki del). 

Priročnik je objavljen tukaj.

 

 

Nazaj