Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Zbiramo vaša mnenja o PURES. Izpolnite vprašalnik in spremljajte razvoj prakse.

Vljudno vas vabimo k izpolnitvi vprašalnika o novem PURES in pripadajoči novi tehnični smernici, ki ga je po treh mesecih od pričetka uporabe obeh predpisov pripravila Matična sekcija strojnih inženirjev. K izpolnitvi ankete vabljeni vsi, ki vam pravilnik predstavlja področje dela.

Vaše odgovore pričakujemo do 19.9.2022.

Zatem bomo obdelali rezultate in jih javno objavili.

Povezava na vprašalnik: PURES; TSG-1-004: 2022 - 1KA | Spletne ankete

5.6.2022 je stopil v veljavo novi PURES, Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (pisrs.si)).  Od 5.6.2022 je v veljavi tudi nova, pripadajoča tehnična smernica TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah, ki je objavljena na spletni strani MOP graditev. Do 31.3.2023 velja prehodno obdobje, v katerem se lahko še vedno uporablja stari pravilnik, če je bil javni razpis objavljen oziroma pogodba za projektno dokumentacijo sklenjena do uveljavitve novega pravilnika.

Pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe v skladu z Direktivo 31/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13).

Pravilnik se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma njenega posameznega dela ter pri vzdrževalnih delih na sistemih, podsistemih in njihovih elementih.

Nazaj