Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

MSS je pristopila k prevodu ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2019: "Prezračevanje za sprejemljivo kakovost zraka v zaprtih prostorih"

 

V namen zagotavljanja strokovnosti svojih članov je UO MSS sprejel sklep o pripravi prevoda v svetu najbolj uveljavljenega in uporabljanega pravila stroke, ki obravnava kakovost zraka v nestanovanjskih prostorih, to je ANSI/ASHRAE Standarda 62.1-2019. IZS je s podpisom dogovora z združenjem ASHRAE že pridobila dovoljenje za prevod, zanj bo poskrbela prevajalka, profesorica Lelja Vidan, strokovno pomoč pri tem bo zagotovil tudi prof. dr. Uroš Stritih iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.


Poznavanje zahtev uveljavljenih pravil stroke je za strokovnost slovenskih pooblaščenih inženirjev s področja strojništva nujna, saj poznavanje samo zahtev tozadevnega slovenskega pravilnika iz leta 2002, in v njem navedenih standardov že dalj časa ne zadošča več. Še več, zastarel predpis, katerega uporaba je celo obvezna, slovensko strojno stroko danes že ovira. Dodatno oviro predstavlja tudi še ravno sprejeti gradbeni zakon, s katerim je za doseganje bistvene zahteve, ki se nanaša na varčevanje z energijo, zakonodajalec obdržal prednostno uporabo naravnega prezračevanja pred mehanskim, o čemer ste bili že seznanjeni z novico, dosegljivo na naslovu: https://www.izs.si/aktualno/novice/z-gz-1-ostaja-naravno-prezracevanje-prostorov-prvenstvena-tehnicna-resitev-za-izpolnjevanje-6-bistvene-zahteve-%E2%80%93-varcevanje-z-energijo. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je predlog končnega predloga besedila novega zakona zakonodajalcu pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, v katerega pristojnost spada tudi pravilnik o prezračevanju. V UO MSS smo prepričani, da bodo na MOP prej kot slej ugotovili tudi sami, da uporaba naravnega prezračevanja v primerih, ko je mogoče z njim doseči predpisano kakovost zraka, ne vodi k najnižji rabi energije v stavbah, in bodo primorani pristopiti k spremembi zakonodaje.

Celotna novica je objavljena tukaj

 

Nazaj