Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MSG okrožnica št. 7: Odkrivanje streh

Spoštovani člani Matične sekcije gradbenih inženirjev,

ne moremo mimo dejstva, da skoraj ne mine poročanje o neurjih, da se ne bi poročalo o odkritju streh objektov. Pogosto celo na šolah in njihovih telovadnicah (nahajajo v vsaki občini), čeprav so to objekti, ki bi morali pomembno vlogo igrati ravno v primeru naravnih nesreč. Takrat morajo namreč zaščititi svoje uporabnike, poleg tega pa lahko predstavljajo tudi zatočišče za večje število ljudi, ki so sicer ostali brez svoje strehe nad svojo glavo oziroma so drugače prizadeti v primeru izrednih dogodkov. Na Inženirski zbornici Slovenije smatramo, da je to znak za alarm, da se na sistemski ravni dela nekaj narobe, ali vsaj pomanjkljivo. Razloge lahko iščemo v definicijah namembnosti teh objektov, regulativi, planiranju investicij, projektiranju, gradnji, nadzoru nad gradnjo, upravljanju, vzdrževanju ter tudi planiranju in zagotavljanju virov. Stanje se seveda s povečevanjem pogostosti vremenskih ekstremov zaradi podnebnih sprememb le še stopnjuje. Opozarjamo, da morajo vsi udeleženci v procesu graditve ravnati še posebej odgovorno, da vsem objektom, še posebej pa omenjenim, kjer zaznavamo več težav, zagotovijo ustrezno odpornost v primeru izrednih dogodkov.

Pooblaščeni inženirji seveda prav na vse dejavnike, ki to problematiko naslavljajo, nimamo neposrednega vpliva, smo pa zagotovo pri tem eden pomembnejših akterjev. Prvi pogoj za obstojnost streh ob vremenskih ujmah je namreč ustrezno sprojektirana strešna konstrukcija. Poleg ustreznega dimenzioniranja vseh strešnih konstrukcijskih elementov je zelo pomembna tudi ustrezna določitev sidranja v ostalo nosilno konstrukcijo objekta, saj to lahko določi le projektant (PI-G) ob poznavanju vseh računskih vplivov. Podobno velja za vezna sredstva. Izbira nikakor ne sme biti prepuščena izvajalcu.

Tudi zelo dobra projektna dokumentacija pa nič ne pomaga, če ji ne sledi ustrezna izvedba. Pri izvedbi je potrebno striktno slediti projektni dokumentaciji za izvedbo, dodatno pa zagotoviti, da so kvalitetno izvedeni tudi vsi obrtniški detajli, ki v projektni dokumentaciji ne morejo biti obdelani do zadnje podrobnosti. Pri tem je potrebno slediti tudi navodilom za vgradnjo proizvajalcev materialov in sistemov. Zavedati se moramo, da lahko razmeroma majhna napaka pri izvedbi privede do velikih posledic, saj se lahko v primeru, da veter prodre v notranjost ostrešja, zaradi nastanka notranjih srkov notranje sile v konstrukciji spremenijo do te mere, da bistveno presežejo projektne, predvidene s statičnim izračunom. Opozarjamo vse pooblaščene inženirje, ki opravljajo funkcijo vodje gradnje ter vse pooblaščene in nadzorne inženirje, ki opravljajo nadzor nad gradnjo, da izvedbi vseh detajlov, ki so pomembni za zagotovitev integritete streh, posvetijo še posebno pozornost.

Upravni odbor Matične sekcije gradbenih inženirjev

Vir slike

Nazaj