Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MSG okrožnica št. 6: Pritrjevanje fasadnih elementov obešenih fasad


Spoštovani člani Matične sekcije gradbenih inženirjev,

v praksi se pojavlja dilema, kdo je odgovoren in kdo kompetenten za izvedbo statičnega izračuna in ustreznega dimenzioniranja pritrjevanja obešenih fasadnih elementov. Odgovarjamo, da ni dvoma, da je za to kompetenten PI-G. Če to ni že sistemsko rešeno s strani proizvajalca obešenih fasadnih elementov ali če ni očitno, da gre za enostavno, jasno in sigurno pritrjevanje že brez kakšne posebne obravnave, to pomeni, da se mora za to izdelati poseben načrt s področja gradbeništva. Ker to ni del osnovnega načrta s področja gradbeništva, ki obravnava gradbene konstrukcije, pa mora to biti izrecno naročeno in plačilo za to posebej ovrednoteno. Neprimerno je, da ob podaji ponudbe za izvedbo načrta s področja gradbeništva sistem pritrjevanja fasade sploh še ni znan, kasneje pa se pričakuje, da bo za to poskrbel PI-G brez dodatnega naročila oz. plačila. Načini pritrjevanja obešenih fasadnih elementov so namreč lahko zelo različni in obsegajo cel spekter od zelo enostavnih, kjer poseben izračun in dimenzioniranje nista potrebna, do zelo kompleksnih, kjer lahko obseg za to potrebnega dela celo preseže obseg dela, ki ga je potrebno opraviti za izvedbo načrta, ki obravnava gradbene konstrukcije.

Potrebo po izvedbi načrta pritrjevanja fasadnih elementov mora zaznati vodja projektiranja, ni pa nujno, da ga izvede ravno isti PI-G, ki je izdelal načrt s področja gradbeništva za gradbene konstrukcije.

Upravni odbor Matične sekcije gradbenih inženirjev

Nazaj