Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MSG je izdala priročnik Odgovori na vprašanja v zvezi z nadzorom pri gradnji


Nadzor nad gradnjo objekta je eden od pomembnejših mehanizmov za zagotavljanje kvalitetne, predvsem pa varne gradnje. Strokovnjak, ki nadzor izvaja, mora biti za opravljanje nalog visoko strokovno usposobljen, biti pri svojem delu dosleden ter imeti visoko stopnjo zaupanja pri drugih udeležencih.

Gradbena zakonodaja v zvezi z nalogami in delovanjem nadzora pri gradnji podaja splošna določila, v praksi pa so udeleženci v zvezi z izvajanjem nadzora podvrženi različnim situacijam, kjer ni vedno jasnih vodil. V teh primerih so se primorani odločati v okviru svojega znanja, izkušenj in vseh dejanskih okoliščin, pri čemer pa je jasno, da pri dojemanju enake situacije pri različnih udeležencih ni vedno pričakovati enakih zaključkov, kar pa marsikdaj vodi v težave in spore.

Na IZS smo v letu 2012 izdali Priročnik za nadzor pri gradnjo, ki je danes zaradi pogostega spreminjanja gradbene zakonodaje mestoma neaktualen, še vedno pa lahko služi kot vodilo pri izvajanju nadzora oz. kot opis dela nadzornika za boljše razumevanje drugih udeležencev, kaj lahko od nadzora pričakujejo, seveda ob smiselnem upoštevanju trenutno veljavne zakonodaje in predpisov.

V upravnem odboru matične sekcije gradbenih inženirjev pri IZS smo v zadnjem času veliko razmišljali o tem, da bi bilo koristno pripraviti aktualna strokovna pomagala tudi za področje nadzora, a so nas okoliščine v zvezi z veljavno zakonodajo ves čas silile v čakanje na ugodnejši čas, saj brez znanih zakonskih ali podzakonskih okvirjev kakršnokoli verodostojno stališče ni mogoče. Ali smo v obdobju čakanja na nove zakone ali pa v obdobju čakanja na nove podzakonske akte. Tako obdobje v času izdaje tega dokumenta še kar traja, saj še vedno čakamo na nov pravilnik o projektni dokumentaciji, ki se pomembno dotika tudi področja nadzora, že (pre)dolgo pa se napoveduje tudi nova Uredba o gradbiščih, ki jo udeleženci pri graditvi težko čakamo, saj še vedno veljavni Pravilnik o gradbiščih še ni bil usklajen niti z Gradbenim zakonom, ki velja že od leta 2017, uporablja pa se od 2018.

Od našega člana, ki se tako kot marsikdo sprašuje o tem, kakšno je pravilno ali pričakovano ravnanje nadzora v določenih življenjskih situacijah pri gradnji, smo v zvezi s tem prejeli množico vprašanj. Za pripravo odgovorov smo prosili Marjana Ortarja, univ.dipl.inž.grad., ki ima s tega področja bogate izkušnje in tudi uživa ugled v stroki. Pri pravnih dilemah v zvezi z odgovori smo mu ponudili tudi pomoč pravnika Vasje Kajfeža. Vprašanja področje nadzora pri gradnji naslavljajo zelo široko, pri tem pa izpostavljajo mnoge dileme, ki se lahko porajajo tudi drugim udeležencem pri graditvi, hkrati pa naslavljajo situacije, ki so v praksi često ponovljive. Zato smo se odločili, da v tem prehodnem obdobju, ko čakamo, da se gradbena zakonodaja preko podzakonskih aktov dokončno izkristalizira in je neka bolj formalna pomagala težko pripraviti, vprašanja in odgovore javno objavimo.

Priročnik je objavljen tukaj.

Nazaj