Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

MSE je izdala novelirano verzijo priročnika Postopki in predpisi pridobivanje dokumentov in postopki priključevanja objektov na distribucijsko elektroenergetsko omrežje

 

Matična sekcija elektro inženirjev je izdala novelirano verzijo priročnika Postopki in predpisi pridobivanje dokumentov in postopki priključevanja objektov na distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ki je namenjen predvsem projektantom, pa tudi ostalim udeležencem v postopku pridobivanja in izdajanja projektnih pogojev, mnenj in soglasij.

Gradivo je sestavljeno iz opisa in prikaza postopkov v obliki diagramov poteka.

Opis postopkov je zasnovan na podlagi:

– Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), Ur. l. RS 7/21,
– Energetskega zakona (EZ-1), Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20,
– ZURE,
– Gradbenega zakona, Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP,
– Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, Ur. l. RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1.

Razlaga pridobivanja dokumentov in postopkov priključevanja objektov na distribucijsko EEO je obrazložitev zakonodaje in postopkov, kot jih razume IZS.

Priročnik, katerega avtor je Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el., je objavljen tukaj.

 

Nazaj