Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

MSE je izdala noveliran Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila


Matična sekcija elektro inženirjev je izdala dopolnjeno verzijo Priročnika za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila. Pripravili so ga mag. Andrej Zorec, Gregor Kušar in  Sašo Škorjanc.

Sodobni promet je krivec za velik del izpustov toplogrednih plinov, zato so vsekakor dobrodošle tehnologije, kot so vozila na električni pogon, ki bodo s svojim prispevkom zmanjšale omenjene izpuste. S tehnološkim razvojem, predvsem z večjo zmogljivostjo baterij, postajajo električni avtomobili sprejemljivi za širšo uporabo. Posledično se seveda porajajo potrebe po zgraditvi ustrezne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve napajalnih postaj in navsezadnje tudi uporabe običajnih hišnih vtičnic. Preskromno omrežje polnilnih postaj in zasedenost že zgrajenih danes pomenita oviro pri hitrejšem prehodu na električni transport. Inženirska zbornica Slovenije je že leta 2015 izdala priročnik z namenom prikaza napajalnih sistemov za polnilne postaje za električne avtomobile in s tem povezanih predpisov. Pričujoči priročnik je nadgradnja takratnih vsebin in je namenjen projektiranju polnilnih mest. Predstavlja pripomoček projektantom ter investitorjem in izvajalcem; njegov namen je, da na enem mestu zbere zahteve za projektiranje, obratovanje in delovanje polnilnih postaj.

Priročnik je objavljen tukaj.

mag. Vinko Volčanjk, predsednik Matične sekcije elektro inženirjev


Nazaj