Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR



Novice

MSE je izdala noveliran Priročnik o poznavanju obveznosti in dolžnosti preglednika električnih inštalacij


Spoštovani člani Matične sekcije elektro inženirjev,

v letošnjem letu potekajo aktivnosti in usklajevanja za prenovo Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije in Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele. No, dejansko je med ostalim tudi namen združiti oba pravilnika v enega.

V teku so zaključna usklajevanja, pri čemer so še vedno določena razhajanja med stališči zbornice (MSE) in pristojnim ministrstvom.

Po potrditvi vsebin novega združenega pravilnika sledi še posodobitev obeh pripadajočih tehničnih smernic.

Ker se izdaja omenjenih dokumentov časovno zamika v leto 2024 (ali 2025), smo se odločili, da posodobimo Priročnik o poznavanju obveznosti in dolžnosti preglednika električnih inštalacij na podlagi danes veljavnih predpisov.

Pričujoči priročnik je novelacija priročnika izdanega v letu 2017, in sicer upoštevajoč spremembe gradbene zakonodaje ter Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije in Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (2021).

Priročnik je objavljen tukaj. Upamo, da vam bo koristen pripomoček.

Predsednik Matične sekcije elektro inženirjev,  mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el.

Nazaj