Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Državni zbor je MOPu predlagal, da do konca leta pripravi resolucijo o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih objektov

 

37. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor je bila sklicana na temo potresne ogroženosti stanovanjskih stavb v primeru močnega potresa v Sloveniji. Odbor se je seznanil s problematiko potresne ogroženosti stavb v Sloveniji in sklenil, da predlaga pristojnemu ministrstvu, da celovito in na podlagi dognanj stroke pristopi k reševanju obravnavane problematike, pripravi resolucijo o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih objektov ter ga do konca tega leta predstavi Državnemu zboru Republike Slovenije.

37. nujna seja Odbora je bila sklicana na zahtevo Stranke Alenke Bratušek. Predlog sklepa je bil, da se je Odbor seznanil s problematiko potresne ogroženosti stavb v Sloveniji in predlagal pristojnemu ministrstvu, da celostno, na podlagi dognanj stroke pristopi k reševanju problematike, pripravi načrt sanacije potresno ogroženih stavb in ga v roku šest mesecev predstavi Državnemu zboru RS.

Na seji so bili prisotni tudi predstavniki strokovnih organizacij, povezanih z obravnavano tematiko:

  • Inženirska zbornica Slovenije
  • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
  • Agencija RS za okolje
  • Zavod za gradbeništvo Slovenije
  • Uprava RS za zaščito in reševanje

Prisoten je bil tudi državni sekretar na Ministrstva za okolje in prostor Robert Rožac.

Predstavniki stroke smo bili enotni, da so nekateri, predvsem starejši objekti v Sloveniji, potresno neodporni, da so zaradi tega ogrožena številna človeška življenja, ter da je potrebno tako stanje nujno odpraviti.

Inženirsko zbornico Slovenije je zastopal Dejan Prebil, svetovalec za sistemsko zakonodajo in inženirstvo, ki je izpostavil nekatere pomanjkljivosti Gradbenega zakona, ki kvarno vplivajo na zagotavljanje potresne odpornosti objektov. Povedal je, da v Sloveniji trenutno zagotavljanje potresne odpornosti obstoječih objektov sistemsko ni zagotovljeno, niti ni predvidenega mehanizma za postopno dvigovanje potresne odpornosti v prihodnosti ter da gradbena zakonodaja problem zagotavljanja mehanske odpornosti in stabilnosti izrazito podcenjuje.

Na te zakonske anomalije na Inženirski zbornici Slovenije že dalj časa opozarjamo. Izpostavil je tudi problematiko subvencioniranja energetskih prenov potresno nevarnih objektov, ne da bi se pred tem zagotovila ustrezna potresna odpornost konstrukcije objekta. Po energetski sanaciji je priložnost za to namreč večinoma za dalj časa izgubljena. Sistem podeljevanja subvencij za energetske sanacije je torej za zagotavljanje potresne varnosti grajenega okolja izrazito škodljiv. Zaključil je, da stroka zna in želi zagotoviti ustrezno potresno odpornost obstoječih objektov, da pa pri tem potrebuje podporo državnih organov, politike in družbe.

Predlagani sklep je predstavil poslanec in pooblaščeni inženir mag. Andrej Rajh, univ. dipl. inž. grad.. Po daljši razpravi med poslanci in izjavi državnega sekretarja Roberta Rožaca, da je predlagan sklep zaradi prekratkega roka neizvedljiv, je bil predlog sklepa modificiran in kot tak soglasno sprejet:

Odbor se je seznanil s problematiko potresne ogroženosti stavb v Sloveniji in sklenil, da predlaga pristojnemu ministrstvu, da celovito in na podlagi dognanj stroke pristopi k reševanju obravnavane problematike, pripravi resolucijo o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih objektov ter ga do konca tega leta predstavi Državnemu zboru Republike Slovenije.

Celotna seja je objavljena tu:

1.del seje: https://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-odbora-za-infrastrukturo-okolje-in-prostor/174748035

2.del seje: https://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-odbora-za-infrastrukturo-okolje-in-prostor/174748051

 

Prispevek predstavnika Inženirske zbornice Slovenije, Dejan Prebila, je prikazan v prvem delu seje od 53:45 do 1:07:30.

 

Nazaj