Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Minister Brežan je ustanovil Svet za vode - Vodi ga mag. Rok Fazarinc

Minister Brežan je po katastrofalnih avgustovskih poplavah ustanovil svet za vode z namenom povezovanja vodarske stroke in s ciljem iskanja strokovnih rešitev. Svet vodi strokovnjak za vode mag. Rok Fazarinc, univ.dipl.inž.grad., prejemnik nagrade IZS za izjemne inženirske dosežke v letu 2010 (za delovanje na področju varovanja in urejanja voda ter vodnega okolja). Svet se je prvič sestal 21-8-2023.

Pri tem je minister Brežan poudaril, da je »zelo pomembno, da stroka želi in je pripravljena sodelovati v teh pomembnih trenutkih« in mlade povabil k odločitvi za inženirski poklic: » Zelo pomembno je, da bodo tudi prihodnje generacije imele znanje, izkušnje in vedenje o tem področju. Zato je mogoče danes še čas, da povemo, da je na razpolago tako študij vodarstva kot tudi geologije, ki se v veliki meri ukvarja s tem, kar se danes dogaja.«

Vodja sveta mag. Fazarinc pa je kot ključno nalogo sveta izpostavil povečanje odpornosti na podnebne spremembe. Pri tem je poudaril, da »so strokovnjaki poenoteni, da je treba najprej poiskati začasne rešitve za trenutne razmere, potem pa se lahko lotimo učinkovite sanacije.«

Med člani sveta je več pooblaščenih inženirjev.

Člani Sveta za vode so mag. Rok Fazarinc, IZVO-R d.o.o. dr. Matjaž Mikoš, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – splošna hidrotehnika, dr. Andrej Kryžanovski, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – splošna hidrotehnika, dr. Mihael Jožef Toman, Biotehniška fakulteta – ekologija in varstvo voda, dr. Barbara Čenčur Curk, Naravoslovnotehniška fakulteta – podzemne vode in upravljanje voda, dr. Pavel Gantar, bivši minister za okolje, dr. Lidija Globevnik, Društvo vodarjev Slovenije, dr. Mihael Brenčič, Naravoslovnotehniška fakulteta, Nataša Sovič, Agencija Republike Slovenije za okolje, Mojca Baskar, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, dr. Primož Banovec, Inštitut za vodarstvo in dr. Miloš Bavec, Geološki zavod Slovenije.

Povzeto po novici MNVP z dne 21.8.2023

Slika: RTV SLO: https://www.rtvslo.si/lokalne-...

Nazaj