Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Matična sekcija elektro inženirjev je izdala Priročnik za CNS-sisteme

Objavljamo Priročnik za CNS-sisteme, ki ga je pripravila Matična sekcija elektro inženirjev. Avtor je mag. Borut Glavnik.

Priročnik je namenjen projektantom in izvajalcem kot pripomoček pri izbiri in kreiranju sistemov centralnega nadzora (CNS). Dober sistem se začne že pri določanju osnovnih parametrov sistema. Projektant CNS-sistema mora od samega začetka sodelovati s projektanti električnih in strojnih inštalacij. Pri tem ni vseeno, ali so izbrani gradniki CNS-sistema analogni ali digitalni.

Za omenjeno področje se uporabljata še druga naziva: sistem za upravljanje stavb (BMS – Building Management System) in sistem za avtomatizacijo zgradb (BAS – Building Automation System). Dejansko je poimenovanje CNS (centralni nadzorni sistem) nekoliko širše, saj obsega vse sisteme upravljanja, in ne zgolj sistema upravljanja stavbe.

Centralni sistem nadzora oz. upravljanja je računalniški sistem krmiljenja, ki nadzoruje in upravlja strojno in električno opremo (prezračevanje, razsvetljava, elektroenergetski sistemi, požarni sistemi, varnostni sistemi …). Sestavljen je iz programske in strojne opreme.
Sistemi za upravljanje stavb se najpogosteje vgrajujejo pri velikih projektih z obsežnimi mehanskimi, HVAC in električnimi sistemi.
Poleg nadziranja notranjega okolja stavbe so sistemi CNS lahko povezani z nadzorom gibanja in drugimi varnostnimi sistemi, sistemi protipožarne zaščite, dvigali. Seveda ne smemo pozabiti na rešitve nadzora v industrijskem okolju in na inženirskih objektih.

Kljub visoki stopnji upravljanja z mikroprocesorskimi sistemi je pri delikatnih delih postrojev priporočljivo predvideti možnost ročnega posredovanja, saj se tudi pri najboljših mikroprocesorskih krmilnikih dogajajo okvare. Pogosto se namreč pozablja, da mora objekt funkcionirati tudi ob morebitnih okvarah posameznih gradnikov sistema.
In še eno pomembno dejstvo: CNS-sistem je lahko ključna postavka v upravljanju stavbe, posebej pri upravljanju porabe energije. Analize so pokazale, da napačno konfigurirani in programirani sistemi porabijo tudi do 20 % več energije.

Tehnologija avtomatizacije procesov se spreminja, zato naj bodo podatki iz priročnika samo vodilo pri trenutnem stanju tehnike.

Priročnik je objavljen na podstrani MSE, v rubriki strokovna gradiva

Nazaj