Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR



Novice

Letno poročilo Inženirske zbornice Slovenije 2023


Spoštovane članice in člani, cenjeni prejemniki letnega poročila zbornice,

še eno običajno uspešno leto je za nami, bi lahko rekli, če se ne bi zgodile avgustovske uničujoče poplave. Tako pa smo se srečali z naravno nesrečo večjih razsežnosti in ogromno škodo na stavbah in infrastrukturi. Številne aktivnosti vodstva in članov zbornice so bile namenjene po poplavnim ukrepom vključno s solidarnostno pomočjo nekaterim članom, ki so utrpeli večjo škodo in so bili v poslovnih težavah.

Poleg zdaj že tradicionalnih dogodkov Dneva inženirjev in Dneva zbornice, so matične sekcije izvedle več aktualnih posvetov in okroglih miz, med katerimi naj kot primer omenim samo eno na temo prezračevanja stavb, ki jo je zgledno organizirala Matična sekcija strojnih inženirjev. Za ozaveščanje nujne protipotresne ojačitve številnih nevarnih stavb v Ljubljani in drugod pa smo v sodelovanju s Slovenskim društvom za potresno inženirstvo in GI ZRMK izvedli zelo odmeven posvet v prostorih GZS.

Mednarodno sodelovanje smo poleg botrskih vezi z Bavarsko inženirsko zbornico in regionalnih aktivnosti razširili na Italijansko inženirsko zbornico, ki je bila skupaj s Portugalsko pobudnica bolj učinkovitega mediteranskega sodelovanja v okviru EAMC (Inženirske zveze mediteranskih držav) s skupno problematiko protipotresne gradnje, preskrbe z vodo in priložnosti migracij.

Dobro opravljeno delo vseh organov zbornice, strokovnih služb in projektnih skupin se je odrazilo tudi v finančnem rezultatu in večji prepoznavnosti v strokovni in širši javnosti, zato gre velika zahvala vsem sodelujočim. Kakorkoli pa imamo še nekaj možnosti za izboljšave, zato za naslednje leto že napovedujem spomladansko srečanje z izobraževalnimi institucijami in bodočimi člani.

Letno poročilo za leto 2023 je objavljeno tukaj.

Približujemo se poletnim počitnicam, zato vam in vašim družinam želim sproščujoč in hkrati aktiven oddih.

Mag. Črtomir Remec

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije

Nazaj