Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Je prepoved namestitve požarnih manšet ali trakov na prezračevalne cevi iz umetnih mas skladna s pravili stroke?


Tehnična smernica za graditev, TSG-1-001:2019: Požarna varnost v stavbah, glede požarne varnosti v poglavju 2.6.4 Prezračevalni kanali, na koncu petega odstavka, izrecno prepoveduje naslednje: »Požarne manšete ali trakovi se ne smejo uporabljati namesto požarnih ventilov ali požarnih loput.«

Vprašanje: Je ta prepoved skladna s pravili stroke?

Odgovor najdete v članku, ki je objavljen tukaj.

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA, BEMP

Nazaj