Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Izšla je februarska številka revije Gradbeni vestnik


Vabljeni k branju februarske letošnje številke Gradbenega vestnika, ki je objavljena na spletni strani Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in jo najdete tukaj

Iz vsebine:

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.
OTTO WAGNER JE NA SOLKANSKEM MOSTU PUSTIL ZANIMIV PEČAT – O ODKRITJU IZVORA MOSTNE OGRAJE
OTTO WAGNER LEFT A FASCINATING MARK ON THE SOLKAN BRIDGE – ON THE DISCOVERY OF THE ORIGIN OF THE BRIDGE FENCE

doc. dr. Robert Klinc, univ. dipl. inž. grad., Elvis Štemberger, univ. dipl. inž. el.
OPERATIVNI IZZIVI UVELJAVLJANJA BIM V SKLADU Z GRADBENIM ZAKONOM GZ-1
PRACTICAL CHALLENGES OF BIM IMPLEMENTATION IN LINE WITH BUILDING ACT GZ-1

PRIPRAVLJALNI SEMINARJI IN IZPITNI ROKI ZA STROKOVNE IZPITE ZA GRADBENO STROKO V LETU 2024

Marles hiše Maribor, d. o. o.
SANACIJA MARLESOVE HIŠE PO POPLAVAH


Vabljeni k branju!

Nazaj