Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

IZS predlaganih sprememb novega Gradbenega zakona ne podpira

 

Na Inženirski zbornici Slovenije smo zadržani do predloga novega Gradbenega zakona (GZ-1). Če bo zakon sprejet v predlagani obliki, bo inženirski stroki povzročil težko popravljivo škodo ter načel kakovost in kulturo gradnje v Sloveniji. Zakon ne prinaša napovedane debirokratizacije, ampak samo nove formulacije, ki bodo pozvročile le dodatno zmedo v praksi. Nestrinjanju s predlogom sprememb GZ-1 se pridružuje tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), kar vnaša dvom v strokovnost pri pripravi sprememb zakonodaje.

Predlog zakona odvzema pooblaščenim inženirjem pravico vodenja del, čeprav imajo to pooblastilo pridobljeno  z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), kar pomeni poseg v že pridobljene pravice pooblaščenih inženirjev in nakazuje na potrebo po vložitvi ustavne pritožbe. Pooblaščenim arhitektom in krajinskim arhitektom pa omogoča nastopati kot vodja del, čeprav tega pooblastila po ZAID nimajo, kar pomeni, da za to niso usposobljeni. Na IZS menimo, da spreminjanje pogojev za udeleženca – izvajalca terja širšo razpravo med zainteresiranimi akterji, ki tokrat ni bila opravljena, kar velja tudi za nekatera druga vsebinska določila zakona. Ponovno opozarjamo na hudo pomanjkljiva določila, ki so vezana na obravnavo tujcev in tujih podjetij, ki ne omogočajo izvajanja javnega pooblastila priznavanja poklicnih kvalifikacij in vodenje evidence tujih izvajalcev, ki začasno ali občasno delajo v Sloveniji.

Vodstvo zbornice je stališča, pripombe in predloge IZS na GZ-1 predstavljalo že večkrat, nazadnje 22. decembra 2020 skupaj z GZS, vendar jih na Ministrstvu za okolje in prostor doslej niso upoštevali. IZS bo v sodelovanju z GZS nadaljevala s prizadevanji za popravo predloga zakona ter ureditev najnujnejših delov gradbenega zakona. 


Skupne pripombe IZS in GZS-ZGIGM

GZ-1 v medresorski obravnavi do 7.1.2021 - najpomembnejše pripombe IZS in GZS

Skupne pripombe IZS in GZS na predlog GZ-1 v medresorski obravnavi

 

Nazaj