Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

IZS ne bo sodelovala na volitvah za člana Državnega sveta RS

 

Spoštovani člani in izvoljeni elektorji,

IZS se je odločila, da bo v letošnjem letu sodelovala pri volitvah v Državni svet RS za predstavnika samostojnih poklicev. V ta namen je skupščina IZS v začetku septembra izvolila 53 elektorjev za volilno telo ter kandidata. Kandidatura in seznam elektorjev sta bili pravočasno vloženi na Državno volilno komisijo (DVK).

Ta je IZS pozvala, da predloži podatek o tem, koliko članov IZS opravlja svojo dejavnost kot samostojni podjetniki, pri tem pa se sklicevala na sodbo Vrhovnega sodišča RS iz leta 2008, ki je obravnavala vprašanje, kdo naj bi opravljal samostojni poklic. IZS je obširno protestirala proti takšnemu stališču, saj od 1.6.2018 velja Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki je na novo uredil regulirani poklic pooblaščeni inženir, a žal neuspešno, saj je DVK IZS priznala le enega elektorja. Na odločitev se je IZS pritožila na Vrhovno sodišče RS, ki je pritožbo odstopilo na Ustavno sodišče RS, to pa je pritožbo zavrglo s pojasnilom, da je pritožba preuranjena, saj se pritožbo vloži po opravljenih volitvah. To pomeni, da na volitvah naslednji teden IZS ne bo sodelovala, jih bo pa v nadaljevanju izpodbijala.

Istočasno je DVK z istim razlogom zavrnila tudi kandidaturo našega kandidata. Na to odločitev je IZS vložila pritožbo na Vrhovno sodišče RS, ki je pritožbo vsebinsko zavrnilo. Na to odločitev je IZS vložila ustavno pritožbo s predlogom za zadržanje volitev, a o tej pritožbi še ni bilo odločeno.

Na tokratnih volitvah za člana Državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev sta kandidata in pripadajoče volilno telo (elektorje) predlagali le IZS in Odvetniška zbornica. Ob tem smo ugotovili, da DVK vseh/obeh reguliranih poklicev ni obravnavala enako in da je delovala v škodo pooblaščenih inženirjev. Vsakemu predstavniku reguliranega poklica, ki deluje na državni ravni, pripada 1 elektor in dodaten elektor na vsakih 100 članov. V imenik odvetnikov je vpisanih med 1800 in 1900 odvetnikov (na dan 16.11.2022 1894 odvetnikov; od tega je 1191 odvetnikov samostojnih podjetnikov, 703. pa so zaposleni). Odvetniška zbornica je predlagala svojega kandidata in 18 elektorjev in DVK jih je vse potrdila. To pomeni, da jim je priznala število elektorjev glede na vse odvetnike in ne le na tiste, ki opravljajo odvetniški poklic kot samostojni podjetnik, kar je zahtevala od IZS oziroma pooblaščenih inženirjev. Menimo, da DVK razlike med poklicema ne bi smela narediti, ker poklic pooblaščenega inženirja od 1.6.2018 ureja ZAID, ki je bil napisan po vzoru regulacije odvetnikov v Zakonu o odvetništvu. Ureditev obeh reguliranih poklicev je primerljiva; oba poklica se lahko opravljata kot samostojni podjetnik ali v delovnem razmerju.

O nepravilnosti vodenja tega dela volitev v Državni svet RS bomo obvestili javnost, vas pa bomo obveščali o vseh nadaljnjih dogajanjih.

 

Nazaj