Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Investitor po GZ, ki je fizična oseba, ni potrošnik

Spoštovani člani,

V tem tednu smo prejeli nekaj vprašanj, vezanih na opravljanje inženirske storitve nadzora nad gradnjo in izvajanja gradenj v povezavi z dometom sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23.10.2020), v primerih, ko so naročniki fizične osebe.

V 1. členu odloka je navedeno, da se začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Očitno je torej, da odlok velja le za subjekte, ki poslujejo neposredno s potrošniki. Vprašanje je torej, ali izvajanje nadzora v okviru gradnje enostanovanjske hiše predstavlja opravljanje storitev za potrošnike, tudi če je naročnik (investitor) fizična oseba.

Peti odstavek 1. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) določa, da se za blago štejejo vse premične stvari razen tistih, ki so prodane v okviru izvršbe ali drugih sodnih postopkov. Sodna praksa je na stališču, da se določbe ZVPot ne uporabljajo pri pogodbah, ki so povezane z nepremičninami, saj ZVPot ne ureja pravnih posledic stvarnih napak na nepremičninah (VSM sodba I Cp 144/2016).

Posledično lahko zaključimo, da se Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ne uporablja za nadzornike in izvajalce gradenj, ne glede na to, da so pogodbene stranke fizične osebe.

Inženirska zbornica Slovenije

Nazaj