Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

GZ-1 v uporabi od 1. junija, novi podzakonski akti še sledijo

 

Gradbeni zakon (GZ-1), se je že začel uporabljati s 1.6.2022, žal pa podzakonski akti še vedno niso sprejeti, zato bo do njihovega sprejema potrebno smiselno uporabljati stare. Ker uporaba starih podzakonskih aktov ob novem zakonu v praksi pomeni kar nekaj težav, upamo, da bodo ti akti sprejeti čim prej. In da bo v njihovi končni verziji upoštevanih čim več naših pripomb.

Ministrstvo za okolje in prostor je v izjavi za javnost sporočilo, da so predpisi v zaključnih fazah priprave. Pravilnik o začasnih objektih naj bi bil v Uradnem listu RS objavljen v petek, 3. junija, Uredba o razvrščanju objektov drugi polovici meseca junija, Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov v drugi polovici meseca junija ali začetku julija, Uredba o gradbiščih v mesecu juliju.

Gradbeni zakon določa, da se do sprejema novih podzakonskih aktov še naprej uporabljajo:
• Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18);
• Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/03, 79/09, 6/14 in 61/17 – GZ);
• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20);
• Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ).

MOP je v izjavi zapisal, da se v primeru, kadar Gradbeni zakon določene obveznosti in upravne postopke, dokumentacijo, izjave ali druge listine predpisuje drugače, kot to določajo prej našteti podzakonski predpisi, ali obstoječi predpisi tega niti ne urejajo, neposredno uporabi določbe Gradbenega zakona, kot kasnejši predpis višje ravni.

Podrobnejša pojasnila MOP so dostopna tu: https://www.gov.si/novice/2022-06-01-pojasnilo-za-izvajanje-novega-gradbenega-zakona-do-sprejema-podzakonskih-aktov/ 

 

Nazaj