Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

GURS-u poslan predlog za ponovno podaljšanje prehodnega obdobja izdelave elaboratov do 31.12.2023


Na pobudo večjega števila naših članov (pooblaščenih inženirjev geodezije) in na pobudo več različnih geodetskih izvajalcev katastrskih storitev je Upravni odbor Matične sekcije geodetov na 144. seji dne 05.06.2023 soglasno sprejel sklep, da v skladu z Dogovorom o sodelovanju pozove GURS k sprejemu naslednjih odločitev:

1. Podaljšanje prehodnega obdobja oddaje katastrskih elaboratov (določena dejanja izvedene po ZEN-u) do 31. 12. 2023.
2. Podaljšanje delovanja PREG vse do posodobitve ostalih pregledovalnikov oz. do posodobitve informacijskega sistema Kataster (ISK).
3. Posodobitev vsebine e-maila, ki ga prejmejo geodetska podjetja ob oddaji elaborata v IS kataster.

Dopis z obrazložitvijo je objavljen tukaj.

Nazaj