Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

GURS je objavil novo verzijo Tehničnih specifikacij

 

Geodetska uprava je dne 25.5.2021 objavila novo verzijo Tehničnih specifikacij (v veljavo stopijo 1.7.2021) in Dodatek k tehničnim specifikacijam za poglavje 7.3., ki se nanaša na osnovna pravila o vsebini, obsegu in obliki podatkov za podajo predloga s strani geodetskega podjetja, da GURS izvede predhodno lokacijsko izboljšavo na širšem območju geodetske storitve.

Nova verzija Tehničnih specifikacij

Dodatek k tehničnim specifikacijam za poglavje 7.3.

Dopolnitve tehničnih specifikacij so posledica priprave na prehod na vodenje in vzdrževanje (koordinatno) katastra v novem informacijskem sistemu, ki ga opredeljuje Zakon o katastru nepremičnin. S temi dopolnitvami bo omogočena enostavna in čim bolj avtomatizirana predelava obstoječih digitalnih podatkov v izmenjevalni format novega sistema. Več si lahko preberete tudi na GEOblogu (ID2312 in ID2313).

 

 

Nazaj