Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

GURS: Baza znanja IS kataster in ostala gradiva

 

Geodetska uprava RS je na spletni strani Projektov eProstor v zavihku Izobraževanje IS kataster (https://www.projekt.e-prostor.gov.si/izobrazevanje-is-kataster/ ) objavila celotno bazo znanja, ki je nastala na podlagi zastavljenih vprašanj uporabnikov do vključno 3.5.2022.

Poleg tega je še objavila dva dokumenta in sicer:

  • dokument Seznam kontrol IS kataster z opisi in
  • dokument Različni tlorisi stavb

V dokumentu Seznam kontrol IS kataster z opisi so podane vse kontrole z opisi.

V dokumentu Različni tlorisi stavb so podani podatki o tlorisih stavbe, etaži, poligonu dela stavbe in sestavini dela stavbe glede njihove geometrije v ZKN, sloja na katerem se nahajajo in glede pravil, ki se nanašajo nanje v postopku migracije. Za lažje razumevanje sta podani tudi skica primera tlorisa po ZKN in prikaz sekanja tlorisov na parceli.

Baza znanja, ki je objavljena predstavlja stanje na dan 3.5.2022. Oblikovana je kot xlsx tabela v kateri so naslednji stolpci:

  • Javljena težava
  • Odgovor             
  • Vsebinsko področje      
  • Datum in čas prijave      
  • Datum zadnje spremembe
Nazaj