Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Gradbena parcela skladno z ZUreP-3: Odziv MSGeo na dopis MOP

 

Na MOP smo poslali dopis, da ugotavljamo, da njihovo tolmačenje po dopistu št. 35206-177/2022-2550-1 z dne 26.10.2022 ne upošteva dejstva, ki ga podaja Zakon o katastru nepremičnin v 160. členu in sicer, da ni možno vpisovati območij stavbne pravice in stvarne služnosti v kataster nepremičnin, če je pravica že vpisana v zemljiško knjigo.

Dopis s prilogo je objavljen tukaj

Nazaj