Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR



Novice

Faktorji primarne energije, energetski izkoristki, trajnostni kazalniki in izpusti ogljikovega dioksida sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja v letu 2023

Z mesecem julijem 2024 so na povezavi objavljeni dolgo pričakovani faktorji primarne energije in sicer njen obnovljivi (-) in neobnovljivi del (-), kazalnik izpustov CO2 (gCO2/kWh), energijski izkoristek (%) in trajnostni kazalnik (-).

Podatke za posamezna SDO lahko najdete na naslednji povezavi: Trajnostni kazalniki - Agencija za energijo (agen-rs.si)

Agencija za energijo je v skladu s prvim odstavkom 57. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21) na svojih spletnih straneh objavila izračunane parametre učinkovite oskrbe oz. faktorje primarne energije, energetske izkoristke, trajnostne kazalnike in izpuste ogljikovega dioksida za registrirane sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja v letu 2023 v Sloveniji.

Izračun parametrov učinkovite oskrbe evidentiranih distribucijskih sistemov je izveden na podlagi letnih podatkov o obratovanju distribucijskih sistemov v letu 2023, prejetih od registriranih izvajalcev dejavnosti distribucije in proizvodnje toplote, ter metodologije agencije, opredeljene v Aktu o določitvi metodologije za izračunavanje faktorjev primarne energije, izpustov ogljikovega dioksida in učinkovitosti za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter vsebini in obliki zbirnega pregleda načrtovanih ukrepov in povezanih podatkov, (Uradni list, št. RS 123/22).

Novico pripravil:
PI Henrik Glatz, univ.dipl.inž.str.

Nazaj