Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

DZ RS je sprejel novi Energetski zakon (EZ-2)

DZ je včeraj s 53 glasovi za in 30 proti sprejel nov Energetski zakon (EZ-2). Ta med drugim določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in bolj učinkovito rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij. Določa tudi prepoved vgradnje kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin v stanovanjskih stavbah, za katere bo vloga za gradbeno dovoljenje dana od 1. januarja 2025. V strnjenih naseljih v eno- in dvostanovanjskih stavbah ter v posameznih delih večstanovanjskih stavb bo še vedno dovoljena vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva.

Nazaj