Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Predstavitve kandidatov za predsednika zbornice (z volilnim programom), člane nadzornega odbora in disciplinskih organov

 

Skladno z določbo 11. člena volilnega pravilnika imajo s strani volilne komisije potrjeni kandidati pravico predstaviti se na seji skupščine. Le ta je sklicana za 20.1.2022. Predsednik volilne komisije je določil, da imajo kandidati na voljo dve minuti za svojo predstavitev. Kratek čas predstavitve izhaja iz dejstva, da je kandidatov 53.

Glede na trenutne razmere povezane s COVID-19 (zelo veliko in hitro naraščajoče število okužb s COVID-19), pa se lahko zgodi, da bo ta pravica omejena zaradi števila ljudi, ki se lahko zadržujejo v prostoru, kar bo moral predsednik volilne komisije upoštevati.

Iz tega razloga velja poziv vsem kandidatom, da se namesto na skupščini predstavijo v pisni obliki na način, da izpolnijo enoten obrazec, ki ga je za ta namen določila volilna komisija. 

Kandidata za predsednika IZS imata pravico do objave volilnega programa.

Seznam predstavitve kandidatov bomo dnevno ažurirali glede na prejem predstavitev.

 

KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA ZBORNICE

1. mag. ČRTOMIR REMEC, univ.dipl.inž.grad., G-0273, 1961, 1000 Ljubljana, 10.04.1998, vodenje investicij.

2. ANGELO ŽIGON, univ.dipl.inž.grad., G-0680, 1962, 1000 Ljubljana, 28.05.1998, projektiranje, nadzor, svetovalni inženiring, vodenje investicij

 

KANDIDATI ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA ZBORNICE

1. LUKA BRENK, univ.dipl.inž.grad., G-2707, 1974, 1000 Ljubljana, 25.03.2008, nadzor, svetovalni inženiring, vodenje investicij

3. mag. TOMAŽ KOŠIČ, univ.dipl.inž.grad., P-0001, 1967, 1211 Ljubljana - Šmartno, 19.06.2020, projektiranje, svetovalni inženiring

4. mag. JOŽE LEBAR, univ.dipl.inž.el., E-0177, 1960, 3320 Velenje, 10.04.1998, vodenje investicij

5. MIRT MARTELANC, univ.dipl.inž.str., S-0005, 1960, 1000 Ljubljana, 10.04.1998, nadzor, svetovalni inženiring, vodenje del, vodenje investicij

6. dr. ROBERT MARUŠA, dipl.inž.el., E-1363, 1963, 3230 Šentjur, 21.08.2003, vodenje vzdrževanja in sodelovanje pri projektih izgradnje in obnov visokonapetostnih transformatorskih postaj in daljnovodov visoke napetosti

7. dr. IGOR MIHELIČ, univ.dipl.inž.kem.inž., T-0707, 1974, 1330 Kočevje, 20.03.2007, vodenje investicij

 

KANDIDATI ZA DISCIPLINSKEGA TOŽILCA ZBORNICE

2. DARIJA RUS - JAMNIK, dipl.inž.el., E-0034, 1968, 1000 Ljubljana, 12.03.1998, projektiranje, vodenje investicij

 

KANDIDATI ZA NAMESTNIKA DISCIPLINSKEGA TOŽILCA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE GRADBENIH INŽENIRJEV

1. mag. BOŠTJAN DONŠA, univ.dipl.gosp.inž., G-3191, 1976, 9000 Murska Sobota, 9.11.2010 nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje investicij

2. DANILO MALNAR, univ.dipl.inž.grad., G-2731, 1978, 8321 Brusnice, 15.04.2008, projektiranje, vodenje del, koordinator zahtevnih projektov, tehnologije …

 

KANDIDATI ZA NAMESTNIKA DISCIPLINSKEGA TOŽILCA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE ELEKTRO INŽENIRJEV

1. DARIJA RUS - JAMNIK, dipl.inž.el., E-0034, 1968, 1000 Ljubljana, 12.03.1998, projektiranje, vodenje investicij

2. BORUT VERTAČNIK, univ.dipl.inž.el., E-0693, 1962, 1000 Ljubljana, 11.06.1998, vodenje investicij, nadzor

3. TOMAŽ ZABAVNIK, dipl.inž.el., E-2085, 1980, 1219 Laze v Tuhinju, 11.12.2014, projektiranje in vodenje investicij

 

KANDIDATI ZA NAMESTNIKA DISCIPLINSKEGA TOŽILCA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE STROJNIH INŽENIRJEV

 

KANDIDATI ZA NAMESTNIKA DISCIPLINSKEGA TOŽILCA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE INŽENIRJEV TEHNOLOGOV, POŽARNE VARNOSTI, PROMETNEGA INŽENIRSTVA IN DRUGIH INŽENIRJEV

 

KANDIDATI ZA NAMESTNIKA DISCIPLINSKEGA TOŽILCA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE RUDARJEV IN GEOTEHNOLOGOV

 

KANDIDATI ZA NAMESTNIKA DISCIPLINSKEGA TOŽILCA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE GEODETOV

2. KLEMEN SKUBE, univ.dipl.inž.geod., Geo0312, 1981, 4240 Radovljica, 15.06.2010, inženirska geodezija, geodetske storitve

 

KANDIDATI ZA ČLANE DISCIPLINSKEGA SODIŠČA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE GRADBENIH INŽENIRJEV

1. mag. MARJAN ČERIN, univ.dipl.inž.grad., G-0656, 1966, 1230 Domžale, 28.05.1998, projektiranje

2. mag. BOŠTJAN DONŠA, univ.dipl.gosp.inž., G-3191, 1976, 9000 Murska Sobota, 9.11.2010 nadzor, vodenje del, svetovalni inženiring, vodenje investicij

6. PETER SMREKAR, univ.dipl.inž.grad., G-2900, 1979, 6243 Obrov, 26.05.2009, vodenje del

 

KANDIDATI ZA ČLANE DISCIPLINSKEGA SODIŠČA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE ELEKTRO INŽENIRJEV

2. NENAD NIKOLIĆ, inž.tel., E-2242, 1974, 1000 Ljubljana, 21.03.2018, nadzor

 

KANDIDATI ZA ČLANE DISCIPLINSKEGA SODIŠČA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE STROJNIH INŽENIRJEV

2. BRANKO MEDVEŠEK, univ.dipl.inž.str., S-1303, 1967, 1000 Ljubljana, 14.12.2004, projektiranje, nadzor

 

KANDIDATI ZA ČLANE DISCIPLINSKEGA SODIŠČA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE INŽENIRJEV TEHNOLOGOV, POŽARNE VARNOSTI, PROMETNEGA INŽENIRSTVA IN DRUGIH INŽENIRJEV

3. IZTOK ZAJC, dipl.var.inž., TP0660, 1964, 1000 Ljubljana, 26.10.2004, projektiranje, nadzor, svetovalni inženiring

 

KANDIDATI ZA ČLANE DISCIPLINSKEGA SODIŠČA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE RUDARJEV IN GEOTEHNOLOGOV

 

KANDIDATI ZA ČLANE DISCIPLINSKEGA SODIŠČA ZBORNICE IZ MATIČNE SEKCIJE GEODETOV

1. FERID DACA, univ.dipl.inž.geod., Geo0209, 1975, 1000 Ljubljana, 20.05.2004, vodenje del
 
2. mag. PETER GOLOB, univ.dipl.inž.geod., Geo0441, 1984, 8000 Novo mesto, 16.12.2015, vodenje in izvajanje geodetskih storitev ter izdelovanje elaboratov geodetskih storitev
 

Opomba: Novica je bila objavljena na spletni strani 7.1.2022 ob 8. uri. Datum objave se ažurira skladno z dopolnjevanjem novice (objave programov in predstavitev) ter iz razloga, da je novica glede na aktualnost takoj vidna.

 

Nazaj