Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Vabljeni k branju marčevske številke Gradbenega vestnika

 

Izšla je nova številka Gradbenega vestnika, ki je objavljena na spletni strani Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, link GV-03-2022.pdf (zveza-dgits.si)

Iz vsebine:

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.
ZASLUŽNI PROF. DR. JANEZ DUHOVNIK, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD. – 80 LET

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.
MOST V AJBI – VELIKAN MED KAMNITIMI MOSTOVI, KI GA NI VEČ
THE AJBA BRIDGE – A GIANT AMONG STONE BRIDGES THAT NO LONGER EXISTS

doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad., prof. dr. Goran Turk, univ. dipl. inž. grad., dr. Maja Kreslin, univ. dipl. inž. grad.
DOLOČITEV KARAKTERISTIČNIH NOTRANJIH STATIČNIH KOLIČIN CESTNIH MOSTOV IZ PODATKOV TEHTANJA VOZIL MED VOŽNJO
DETERMINATION OF CHARACTERISTIC INTERNAL FORCES AND MOMENTS IN ROAD BRIDGES FROM WEIGH-IN-MOTION DATA

prof. dr. Tomaž Hozjan, univ. dipl. inž. grad., Mateja Gris, dipl. var. inž., asist. dr. Anita Ogrin, univ. dipl. inž. grad.
USPOSABLJANJE POŽARNIH STROKOVNJAKOV, PROJEKT SKILLLEDFE

Direkcija RS za infrastrukturo
NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA–DIVAČA NA ODSEKU LJUBLJANA–BREZOVICA

 

Vabljeni k branju!

Nazaj