Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Izšla je aprilska številka Gradbenega vestnika

 

Izšla je nova številka Gradbenega vestnika, ki je objavljena na spletni strani Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, link GV-04-2022.pdf (zveza-dgits.si)

Iz vsebine:

prof. dr. Tomaž Tollazzi, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Robert Kunc, univ. dipl. inž. str.
Uroš Brumec, mag. inž. prom.
NAPRAVE IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI MOTORISTOV
DEVICES AND MEASURES TO IMPROVE ROAD SAFETY FOR MOTORCYCLISTS

asist. dr. Jaka Potočnik, mag. inž. arh.
izr. prof. dr. Mitja Košir, univ. dipl. inž. arh.
OCENA VEČSPEKTRALNIH SIMULACIJSKIH ORODIJ ZA VREDNOTENJE NEVIZUALNEGA SVETLOBNEGA OKOLJA
ASSESSMENT OF MULTISPECTRAL SIMULATION TOOLS FOR THE EVALUATION OF THE CIRCADIAN LUMINOUS ENVIRONMENT

mag. Smiljan Juvan, univ. dipl. inž. grad.
32. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2021

GBC Slovenija
TEHNIČNI IN ZAKONODAJNI VIDIKI ZUNANJEGA TOPLOTNEGA OVOJA IN OVE

Tomaž Goričan, mag. inž. grad.
OBVOZNICA KIDRIČEVO – PODVOZ
KIDRIČEVO S PRIKLJUČNIM KESONOM

 

Vabljeni k branju!

Nazaj