Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Sklic 50. redne seje skupščine IZS

 

Obveščamo Vas, da je 50. redna seja skupščine IZS sklicana za četrtek, 14. aprila 2022 ob 15. uri v prostorih dvorane SMELT, Dunajska cesta 160, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu

2. Letno poročilo in zaključni račun IZS za 2021

3. Plan dela in finančni načrt IZS za 2022, Splošni akt o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici, Cenik - Višine članarin in drugi prispevki zbornici za leto 2022

4. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev

5. Strateška deklaracija IZS

6. Razveljavitev Navodil o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije

V primeru, da ob sklicu 50. redne seje skupščine ob 15:00 uri skupščina ni sklepčna, to pomeni da ni prisotna najmanj polovica vseh članov skupščine in hkrati najmanj polovica predstavnikov vsake matične sekcije, se seja skupščine preloži na dan 14. april 2022 ob 15:30 uri v istih prostorih, kot je predvideno za prvi sklic.

Sklic skupščine s predlogom dnevnega reda, gradivom za delo skupščine in predlogi sklepov je skladno z 30. členom statuta IZS od 30. marca 2022 objavljen na spletni strani zbornice www.izs.si v oknu »Novice« pod »Sklic 50. redne seje skupščine IZS«. Gradivo za skupščino je v celoti na vpogled tudi na sedežu zbornice.

 

Priloge:

Vabilo 50. skupščina IZS

K točki 2: Revidirano letno poročilo IZS za 2021

K točki 3.1.: Plan dela IZS za leto 2022

K točki 3.2.: Finančni načrt IZS za leto 2022

K točki 3.3.: Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici  

K točki 3.4.: Neuraden čistopis Splošnega akta o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici

K točki 3.5.: Cenik višine članarin in drugi prispevki zbornici za leto 2022

K točki 4.1.: Splošni akt o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev

K točki 4.2.: Neuraden čistopis Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev

K točki 5: Strateška deklaracija IZS

K točki 6: Predlog za razveljavitev Navodil o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije

Predlogi sklepov 50. skupščine IZS

 

Nazaj