Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Sklic 49. redne seje skupščine IZS

 

Obveščamo Vas, da je 49. redna seja skupščine IZS sklicana za četrtek, 20. januarja 2022 ob 15. uri v prostorih dvorane SMELT, Dunajska cesta 160, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu
2. Poročilo o realizaciji sklepov predhodne seje skupščine
3. Izvolitev predsednika skupščine
4. Volitve predsednika zbornice, članov nadzornega odbora in disciplinskih organov zbornice
5. Imenovanje upravnega odbora zbornice

Na seji skupščine bodo potekale volitve predsednika skupščine. Do izvolitve predsednika skupščine bo sejo skupščine vodil najstarejši član skupščine. Najmanj deset članov skupščine lahko od dne sklica seje skupščine do najkasneje pet dni pred sejo skupščine predlaga kandidata za predsednika skupščine. Posamezni član skupščine lahko da podpis za podporo le enemu kandidatu za predsednika skupščine. Kandidat za predsednika skupščine se lahko pred glasovanjem o predsedniku skupščine predstavi na seji skupščine.

Predstavitve kandidatov za predstavnike predsednika zbornice, nadzornega odbora in disciplinskih organov so objavljeni tukaj.

Priloge:

Vabilo 49. skupščina IZS

Zapisnik 48. seje skupščine IZS

Kandidacijske liste za volitve predsednika zbornice, članov nadzornega odbora in disciplinskih organov zbornice

Predlogi sklepov 49. skupščine IZS

 

Nazaj