Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Pridružili so se nam novi pooblaščeni inženirji in vodje del


Februarja so se v imenik pooblaščenih inženirjev vpisali:
- Rok Pušnik, mag.inž.el., E-2443
- Aljaž Petrič, mag.inž.stavb., G-4862
- Nina Vogrič, mag.inž.grad., G-4863
- Ajdin Omeragić, mag.inž.grad., G-4864
- Miha Zupanc, univ.dipl.inž.grad., G-4865
- Igor Matić, mag.ing.aedif., R. Hrvaška, G-4866
- Sebastjan Kravanja, mag.inž.grad., G-4867
- Andrej Pajk, univ.dipl.gosp.inž., G-4868
- Igor Laknar, dipl.ing.stroj., S-2017
- Robert Mažič, univ.dipl.inž.tehnol.prom., P-0120

Februarja so se v imenik vodij del vpisali:
- Klemen Golmajer, inž.el., E-10182
- Marko Buvinić, dipl.ing.građ., R. Hrvaška, G-10870
- Simon Hvala, dipl.inž.grad. (VS), G-10871
- Andrej Hartl, univ.dipl.inž.grad., G-10872
- Igor Černač, inž.gradb., G-10873
- Pero Seferović, inž.gradb., G-10874
- Tadej Kocbek, dipl.inž.meh. (VS), S-10122
- Jaka Lušanc, dipl.gosp.inž. (UN), S-10123


Čestitamo in izrekamo dobrodošlico vsem novim pooblaščenim inženirjem - članom Inženirske zbornice Slovenije in novim vodjem del.

Nazaj