Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Država naj zagotovi kohezijska sredstva za potresno utrditev stavb

Matična sekcija gradbenih inženirjev je 22.6.2020 organizirala posvet na temo potresne odpornosti objektov. Sodelovali so predstavniki najpomembnejših inštitucij, ki delujejo na področju potresnega inženirjstva in sicer vidni predstavniki Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru, Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Gradbenega inštituta ZRMK, Slovenskega društva za potresno inženirstvo, Urada za seizmologijo, Direktorata za kulturno dediščino in seveda predstavniki Inženirske zbornice Slovenije.

Sodelujoči so pripravili tudi zaključke posveta s katerimi so seznanili ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter ga pozvali, da razmislijo o tem, da bi vsaj del kohezijskih sredstev namenili tudi za potresne utrditve javnih objektov in za sofinanciranje zasebnih objektov po vzoru subvencioniranja energetskih sanacij EKO Sklada in tako poskrbeli za zmanjšanje materialne škode in števila žrtev ob potresih v prihodnosti. 

Dopis je objavljen tukaj.

Na IZS pa se zavezujemo, da bomo ob strokovnem nadzoru nad našimi člani še posebej pozorni na to, ali se naši člani držijo protipotresnih predpisov in tudi, da se bomo v okviru naših razpoložljivih sredstev zavzemali za osveščanje javnosti o pomebnosti potresno varne gradnje.

Poziv smo poslali že tudi Vladi RS. Novica je bila objavljena  na spletni strani 16.4.2020 in jo najdete tukaj

 

Nazaj