Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Do 24.10.2021 podajamo v javno razpravo Pravila stroke - Zvezek 0 in Zvezek 1

 

Spoštovani člani,

v skladu z 10. odstavkom 29. člena Gradbenega zakona sta IZS in ZAPS v soglasju z ministrom zavezana sprejeti in objaviti Pravila stroke, ki podrobneje določajo način izdelave projektne dokumentacije. IZS in ZAPS sta splošni del teh pravil (Zvezek 0) že pripravili in uskladili ter jih že februarja 2019 poslali na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v potrditev. Nadaljnjih zvezkov, ki podajajo podrobnejša pravila stroke za stavbe, mostove in druge objekte na MOP takrat nismo poslali, saj se rešitve nanašajo na končno obliko rešitev v Zvezku 0.

Od MOP do danes še vedno nismo prejeli ne potrditve, ne kakršnegakoli drugega odgovora s pripombami ali razlogi, zakaj do potrditve še ni prišlo. Ker je stanje brez jasnih pravil v praksi nevzdržno, se je upravni odbor IZS odločil, da se Pravila stroke na spletni strani IZS kljub temu objavijo, in sicer kot priporočila članom.

Že konec leta 2020 smo objavili Zvezek 0, v katerem smo opravili redakcijo, pri čemer smo upoštevali, da ta Pravila stroke urejajo le delo članov IZS, ne pa tudi članov ZAPS, upoštevali pa smo tudi nekatere spremenjene okoliščine ter nove izkušnje in spoznanja naših članov iz prakse, pridobljene v času od priprave prvega predloga Zvezka 0 iz leta 2019.

V letu 2021 smo se intenzivno lotili tudi redakcije Zvezka 1, ki obravnava podrobne vsebine za stavbe. Ob tem smo trčili tudi na dileme, ob katerih smo na IZS opravili mnoge strokovne razprave in zahtevnejša usklajevanja z vsemi strokami, kar je privedlo tudi do vnovične potrebe po reviziji že prej pripravljenega Zvezka 0 iz konca leta 2020, ki obravnava splošna določila. Zaradi nekaterih obsežnejših sprememb v Zvezku 0 smo se odločili, da članom preko javne obravnave predstavimo tako Zvezek 1, kot tudi novo revizijo Zvezka 0.

Oba zvezka bosta v javni obravnavi do 24.10.2021, po tem pa bomo pridobljene pripombe obdelali in jih vzeli v obzir pri pripravi končnih verzij obeh zvezkov.

Vljudno vas prosimo, da na e-naslov dejan.prebil@izs.si do 24.10.2021 podate svoje pripombe in predloge sprememb Zvezka 0 in Zvezka 1 Pravil stroke.

Predlog Pravil stroke – Zvezek 0, je dostopen tukaj.

Predlog Pravil stroke – Zvezek 1, je dostopen tukaj.

 

Nazaj