Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Do 14.6.2020 podajamo v javno razpravo Pravila stroke - Zvezek 0

Spoštovani člani,

v skladu z 10. odstavkom 29. člena Gradbenega zakona sta IZS in ZAPS v soglasju z ministrom zavezana sprejeti in objaviti Pravila stroke, ki podrobneje določajo način izdelave projektne dokumentacije. IZS in ZAPS sta splošni del teh pravil (Zvezek 0) že pripravili in uskladili ter jih že februarja 2019 poslali na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v potrditev. Nadaljnjih zvezkov, ki podajajo podrobnejša pravila stroke za stavbe, mostove in druge objekte na MOP takrat nismo poslali, saj se rešitve nanašajo na končno obliko rešitev v Zvezku 0.

Od MOP do danes še vedno nismo prejeli ne potrditve, ne kakršnegakoli drugega odgovora s pripombami ali razlogi, zakaj do potrditve še ni prišlo. Ker je stanje brez jasnih pravil v praksi nevzdržno, se je upravni odbor IZS odločil, da se Pravila stroke na spletni strani IZS kljub temu objavijo, in sicer kot priporočila članom.

V ta namen smo pred tem opravili redakcijo Zvezka 0, pri čemer smo upoštevali, da ta Pravila stroke urejajo le delo članov IZS, ne pa tudi članov ZAPS, upoštevali pa smo tudi nekatere spremenjene okoliščine ter nove izkušnje in spoznanja naših članov iz prakse, pridobljene v času od priprave lanskega predloga Pravil stroke.

Ker so nastale spremembe obsežne, smo se odločili, da vam članom spremenjeno besedilo Zvezka 0 Pravil stroke vnovič predstavimo, ob tem pa vas vljudno prosimo, da na e-naslov dejan.prebil@izs.si do 14.6.2020 podate svoje pripombe in predloge sprememb.

Predlog Pravil stroke – Zvezek 0, je dostopen tukaj.

Nazaj