Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Do 12.11. je v javni obravnavi predlog Pravilnika o izdelavi energetskih izkaznic

 

Ministrstvo za infrastrukturo je konec oktobra v javno obravnavo posredovalo predlog pravilnika, ki predpisuje podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice stavbe. Objavo najdete tukaj. Razlog za to je predvsem v pred meseci izdanem Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2022), ki predpisuje spremenjeno metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavb, katero bo potrebno uporabljati pri izračunu kazalnikov od začetka leta 2023. Pri tem velja izpostaviti prve tri odstavke 8. člena predloga, v katerih je napisano naslednje:

(1) Računska energetska izkaznica se izdela na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov stavbe. Energijski kazalniki se določijo po računski metodologiji, podani v pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Pri izdelavi računske energetske izkaznice se energetsko zahtevne stavbe obravnavajo kot energetsko manj zahtevne stavbe.

(2) Energijski kazalniki v računski energetski izkaznici se za energetsko manj zahtevne in energetsko zahtevne stavbe določijo po postopku za energetsko manj zahtevne stavbe, s stacionarnim modeliranjem, skladno s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se za nove energetsko manj zahtevne in zahtevne stavbe lahko energijski kazalniki v računski energetski izkaznici določijo z nestacionarnim modeliranjem, če je bil tak postopek uporabljen tudi pri projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje.

Z objavljenim predlogom pravilnika se uresničujejo govorice, z njimi ste bili seznanjeni v začetku oktobra v novici, da se bo MzI pričakovano odpovedalo obvezni uporabi »urne metode«. Kot sledi iz tretjega odstavka 8. člena to dopušča samo kot neobvezno možnost, če je bila takšna metoda uporabljena že pri projektiranju faze PZI.

Pri tem velja ponovno izpostaviti, da se s tem samo odlaga z uporabo očitno neizbežne »urne metode«, saj iz obvezne Priloge 1 Končnega Predloga prenovitve Direktive o energijski učinkovitosti stavb, javno objavljene tukaj, izhaja tozadevno nedvoumna zahteva: »Potrebe po energiji in poraba energije za ogrevanje prostorov, hlajenje prostorov, sanitarno toplo vodo, prezračevanje, razsvetljavo in druge tehnične stavbne sisteme se izračunajo z uporabo urnih ali manjših intervalov izračuna, da se upoštevajo spremenljivi pogoji, ki znatno vplivajo na obratovanje in učinkovitost sistema in notranje pogoje, ter da se zagotovijo optimalne ravni zdravja, kakovosti zraka v zaprtih prostorih in udobja, ki jih opredelijo države članice na nacionalni ali regionalni ravni.«

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str., CxA

Nazaj