Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIRNovice

Cenik geodetskih storitev


Skupščina Inženirske zbornice Slovenije je na svoji 56. redni seji decembra 2023 potrdila Cenik geodetskih storitev.

Cenik zagotavlja pooblaščenemu inženirju geodezije osnovno eksistenco, potrebno strokovno izobraževanje ter plačo za neodvisno, nepristransko in strokovno opravljanje svojega dela, pooblaščenega inženirja geodezije.

Cenik ne vsebuje stroškov osnovnih sredstev kot so npr. nabave geodetskih merilnih naprav in programske opreme. Prav tako cenik ne vsebuje marže.

Vse navedeno je potrebno prišteti in upoštevati pri končni ceni geodetske storitve.

Cenik geodetskih storitev

Tarifni del Cenika geodetskih storitev

Tarifni del Cenika geodetskih storitev v pdf

Z dnem pričetka uporabe tega splošnega akta se preneha uporabljati Cenik geodetskih storitev sprejet 4.12.2006 in dopolnjen 16.4.2009 ter 8.4.2021.

Nazaj