Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR

Novice

Cenik geodetskih storitev

 

Upravni odbor Inženirske zbornice Slovenije je na svoji 279. redni seji aprila letos potrdil novelo Cenika geodetskih storitev. Spomnimo, da je bil Cenik sprejet na skupščini IZS leta 2006, dopolnjen na upravnem odboru Inženirske zbornice leta 2009 in se do  danes ni več spreminjal.

Upravni odbor matične sekcije geodetov (MSGeo) je pripravil predlog za novelo Cenika, saj je bil ta potreben posodobitve zaradi uskladitve posameznih opravil z aktualnim stanjem predpisov (ZEN-A, Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, GZ, ZUreP, Tehnične specifikacije za izdelavo elaboratov geodetskih storitev, idr…). Noveliran Cenik je usklajen tudi z novo priporočeno ceno ure storitve pooblaščenega inženirja, ki jo upravni odbor IZS potrdil 8. aprila 2021.

Posodobljen Cenik geodetskih storitev omogoča vrednotenje posameznih geodetskih storitev glede na zahtevnost terena, zahtevano stopnjo natančnosti, stanja podatkov v katastrskih in drugih evidencah in posledično glede na potrebno delo in opravila,  ki jih je potrebno izvesti za kakovostno izvedbo storitev in izdelavo elaborata. 

 

Nazaj